Mezi účinkujícími byl například Modrý Cimbál Roman Veverka s kapelou, Magda Malá, Jakub Šindekář mladší, Jaromír Hora, Frantšek Jílek a další.