Po mši se lid přesunul k soše sv. Jana Nepomuckého, kde začal očekávaný obřad. Smečenský farář Mikuláš Uličný pověděl přítomným lidem o minulosti těchto soch, které se nacházeli u cest a mostů. Dále poděkoval panu Milanu Tichému a paní Sylvě Kroupové za zachránění a zrestaurování atributů sochy. Po požehnání převzal slovo kladenský varhaník Karel Procházka. Na závěr akce se konalo "agapé" na dvoře farnosti.

Autor: Jiří Kraus, Naše Smečno