Setkali jsme se na náměstí už ráno a uklidili vše, co bylo zapotřebí. Dorazilo patnáct dobrovolníků a společně jsme v nejbližším okolí města sesbírali 20 pytlů různého odpadu.

Podle Smečenských je paradoxem fakt, že na tamním starém hřišti soustavně vznikají černé skládky, přestože pár metrů odsud je sběrný dvůr.