Již loňský rok, po rekonstrukci fasády a jejího okolí, kaple ožila. Obec s občany se složila na nový zvon, který kapli dlouhá léta chyběl a místní kovář Stanislav Rovný vyrobil nové mříže místo dřevěných starých dveří. V prosinci se kaple ukázala ve vánočním duchu se svatou rodinou uvnitř.

Nyní je kaple otevřena jako netradiční výstavní prostor. "Často se na kapličky zapomíná a církev má starost především o kostely. Ve většině obcí jsou právě kaple a kapličky jediným duchovním místem. Kaple by měly sloužit lidem, a proto je důležité jim vracet život. Chceme se o to pokusit formou prezentace výtvarného umění“, řekla Klára Petriščáková, spoluautorka tohoto nevšedního počinu..