Projektový den žákům zpřístupnil informace nejen prostřednictvím dokumentu, ale hlavně prací s různými druhy písemných pramenů, kdy všichni prostřednictvím kritického čtení zpracovávali samostatně i ve skupinách dobové novinové články, aktuální literaturu a soudobý bulvár. Pracovali s mapou, do které zanášeli získané informace. Kladli si otázky a v průběhu dne o nich diskutovali, jako kdyby to nebyla přes třicet let stará záležitost, ale aktuální problém. Přicházeli s vlastními návrhy na řešení a hypotézami. Přišla i otázka: „Bylo by v dnešní době možné katastrofu takového rozsahu utajit?“

Každý si ten den našel něco. Vědátoři spekulovali o fyzikálních příčinách a následcích, radioaktivitě; sportovci o lidské odvaze a strachu; srdcaři přemýšleli, jak se žije, když přijdete o domov a někdy i o víc.

Projektové dny takového typu pak nezanechají jen nástěnky s pracemi žáků, ale propojí poznatky a prožitky. Propojí školu a život.

Monika Bäumlová, ZŠ Vinařice