Soutěž má tři věkové kategorie (pro žáky 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a studenty SŠ). Ve školních kolech soutěžilo 15 000 žáků. Z nejlepších se sestavilo školního družstvo, které pak soutěžilo týmově v okresních kolech, v případě dalšího postupu i v kolech krajských a následně v celostátním finále.

Naše školní družstvo, které se připravovalo na okresní kolo této soutěže, bylo složeno z žáků 5. třídy – NICOL ČEPICKÉ, MAXE JELÍNKA, JANA ŠÍRLA a KRYŠTOFA KRAUSE. Přípravu nepodcenili a své znalosti 25. února 2021 zúročili beze zbytku. Ve vědomostním testu získali dostatečný počet bodů, umístili se na 1. místě a postoupili do kola krajského.

Krajské kolo proběhlo 23. března 2021 formou online setkání. Součástí tohoto kola byl opět znalostní test a kreativní úkol. Ten si jednotlivá družstva připravila předem a odeslala k posouzení odborné porotě. Znění úkolu: „Jak byste se chtěli učit o financích u vás na škole?“ bylo součástí celkového hodnocení. Nás tým si vybral z nabízených možností formu prezentace. Vycházel z ankety, kterou uspořádal ve své třídě a jednotlivé náměty zpracoval do tematických okruhů. Naše prezentace sice mezi prvními třemi nebyla, přesto jsme při vyhlášení výsledků naší kategorie, ani nedutali. Když se v grafu na 4. místě objevila ZŠ a MŠ Vinařice, okr. Kladno, naše radost neznala mezí. Do celostátního kola postoupilo pět nejlepších týmů z kraje a my mezi nimi.

Na celostátní kolo 22. dubna 2021 jsme se těšili. Bylo moc fajn, že se tentokrát můžeme sejít ve škole. Čekal nás souboj s nejlepšími týmy z celé České republiky. Setkání opět proběhlo online a skládalo se z několika částí. Po slavnostním zahájení následovalo tematické video, vědomostní test a debata s odborníky, kterým soutěžící mohli klást otázky. Za náš tým hovořil kapitán Max Jelínek a svůj dotaz směroval k Aleně Schillerové. Zajímalo jej, jak se paní ministryně financí dopracovala k funkci, kterou momentálně zastává. Po velmi zajímavé diskusi jsme s napětím čekali na vyhlášení konečných výsledků. Ve hře bylo devět týmů a první čtyři mohly získat hodnotné ceny. Naše družstvo se umístilo na 5. místě. Dokázalo, že i žáci z vesnické školy jsou velmi zdatní, šikovní a úspěšní.

Nicol, Maxi, Honzo a Kryštofe, srdečně Vám všem gratulujeme k dosažení skvělých výkonů a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Autor: Michaela Mottlová, ZŠ Vinařice

Děti z vinařické školy, které se účastnily soutěže ve finanční gramotnosti.Děti z vinařické školy, které se účastnily soutěže ve finanční gramotnosti.Zdroj: ZŠ Vinařice