"Kvůli povaze našich provozů jsme s vysokými hygienickými standardy zvyklí pracovat. Snažíme se také co nejvíce zvýšit komfort hygienických opatření - jestliže po lidech, a to zejména návštěvnících, vyžadujeme, aby dodržovali poměrně striktní bezpečnostní opatření, považujeme za svou povinnost jim žádoucí chování co nejvíce usnadnit," vysvětlil technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. 

Vodohospodářská organizace přijala přísná hygienická pravidla už na začátku koronavirové krize. Jako dodavatel pitné vody a zpracovatel vody odpadní totiž patří k základním službám pro obyvatele a nemůže si dovolit lehkovážné ohrožení provozu například kvůli nemocnosti zaměstnanců. Proto jako jedna z prvních institucí uzavřela své provozu před návštěvníky zvenčí a oddělila zaměstnance do vzájemně izolovaných skupin - směn. 

"Je třeba velmi zdůraznit, že v samotných provozech se opatření až tak neprojevila. Naše běžné postupy jsou natolik zabezpečené, že s hlediska virové epidemie už v podstatě nemáme co přidat," řekl Soukup a dodal: "Naši zaměstnanci jsou ovšem v tomto smyslu velmi disciplinovaní, protože nutnost dbát na svoje zdraví a hygienu práce více než chápou."

Autor: Lenka Kozlová / Středočeské vodárny