"Vydal jsem se nakonec po trase 17 km. Byla velmi dobře značena, za celý výšlap jsem nevyndal mapu z kapsy, navíc šlo i dost jiných pochodníků. Udělal jsem oblouk kolem Petrovic ve stínu rozhledny Kuníček, bohužel ráno zavřené. Trasa byla zvolena moc pěkně, šel jsem krásnou krajinou a viděl mnohé, přírodní zajímavosti i stavitelské umění ve vesničkách. V cíli jsem dostal odznáček na památku, na náměstí v hotelu se občerstvil a před přicházející bouřkou odjel zpět."

Vrškámen
Přírodní památka Vrškámen vyhlášená v roce 1977. Kámen porfyrického syenitu až syenodioritu s rozměry 350 x 550 cm a výškou 320 cm je označován za největší viklan České republiky. K balvanu se váže pověst o tom, že jej zde odhodil čert.

Miroslav Fiala