První grant s názvem Rozvoj jazykových dovedností v anglickém a německém jazyce v celkové výši 35 482 EUR umožnil výjezd 14 pedagogických pracovníků do destinací se zajímavým programem. Učitelé měli hrazené kurzovné, dopravu, ubytování i stravu. Celkem vyjely čtyři skupiny učitelů. Každý si vybral kurz dle svého zájmu. Vyjeli jsme do Německa, Itálie, Chorvatska a Maďarska.

Víme, jak je důležité environmentálně odpovědné chování, a proto jsme zvolili ekologicky šetrný způsob dopravy a do všech zemí jsme cestovali vlakem. Vzdělávali jsme se v moderních metodách a trendech při výuce německého a anglického jazyka. Dozvěděli jsme se o inovativních technologických řešeních pro motivaci studentů pohybem. Zkoušeli jsme možnosti, jak vytvářet podporu pro spolupráci. Učili jsme se nové strategie pro studenty jazyků 21. století.

Realizace uvedeného projektu znamenala pro pedagogické pracovníky zlepšení se nejenom v jazykových dovednostech, ale i v metodách a formách práce se žáky v cizím jazyce. Naši učitelé tak mohou obohatit výuku o nové poznatky a tím zvýšit kvalitu výuky jazyků.

Každý z učitelů byl nadšen možností rozšiřovat si své odborné znalosti v jazyce i metodice. Učitelé ocenili i kulturní přesah kurzů a informace o různých vzdělávacích systémech a fungování škol v zahraničí. Velký přínos také vidíme v možnosti navázat spolupráci s učiteli z evropských škol. Měli jsme možnost se potkat s kolegy ze Španělska, Kypru, Polska a dalších zemí. Rádi bychom přispěli k vytvoření evropského prostoru vzdělávání a zapojili se do dalších projektů i pro naše žáky.

K tomu nám pomůže druhý získaný grant s názvem Rozvoj jazykových kompetencí v cizích jazycích v hodnotě 44 980 EUR. Jedná se o devítidenní výjezd 30 žáků a pěti učitelů do zahraničí, kde budou zdokonalovat své znalosti a dovednosti v cizím jazyce (anglický, francouzský a německý). 

V současné době jsme navázali spolupráci s Lucemburskem a doufáme, že se podaří tento výjezd realizovat.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633