I když hlavní jarní úklidový den letos připadá až na sobotu 6. dubna, žáci z „Korálku“ si řekli, že to stihnou uklidit za týden, a s prací začali o několik dní dříve. Vybrali si kladenskou lokalitu Dlouhé Boroviny, do které chodí téměř každý den během svých pohybových školních aktivit.

"Oficiálně se této akce účastníme potřetí, a protože úklidové pomůcky dorazily už 21. března a přálo nám krásné počasí, pustili jsme se do úklidu hned následující den. Pomocnou ruku v podobě odvozu odpadu nám opět podala firma AVE Kladno s.r.o., neboť bez tohoto partnera bychom akci v takovém rozsahu nikdy nemohli uskutečnit," uvedla L. Havlíková učitelka ze Speciální základní školy „Korálek“ v Kladně, která se spolu se svou autistickou třídou do úklidu také zapojila.

"Firma to s námi „táhne už třetím rokem“, a my jsme moc rádi, že skvělá spolupráce pokračuje. V letošním roce jsme uklízeli běžný odpad. Plastové lahve, plechovky, jednotlivé kusy oblečení a obaly od jídla zaplnily všechny objednané pytle. Celá akce klapla „na jedničku“. Firma AVE odvezla sesbíraný odpad už 28. března a nás těší, že alespoň nějakou dobu budeme chodit v čisté části lesa,“ dodala L. Havlíková.