Akce se dělila na dvě samostatné části. Dopoledne se v prvních třídách zábavně soutěžní formou vyučovalo na téma tradice českého Masopustu. Děti si v rámci pracovní výchovy vytvořily i obličejové masky s podobami zvířátek. 

Druhou část tvořilo veselé odpoledne v družině pro všechny zájemce z prvního stupně. Bylo plné písniček, pohybových aktivit, hravých soutěží i sladké odměny. Protože mezi malými účastníky jsou i děti jiných národností, byl pro ně dětský karneval velmi atraktivní. ,,Moc se nám to líbilo“ , je zhodnocení předprázdninového karnevalu od Honzíka a Sofie z prvních tříd. Nikomu se domů moc nechtělo, ale vše má svůj konec a prázdniny volají.

Poděkování od rodičů dětí za velmi hezkou školní akci patří učitelkám Dagmar Machálkové a Aleně Šandové i vychovatelkám Marii Hrabánkové a Marii Fischerové.

Hana Tichá