Dobu kamennou jim také přiblížil film Cesta do pravěku z roku 1955. Společně se zamysleli nad otázkou, co bylo pro člověka té doby nejdůležitější k tomu, aby přežil, jak lovil nebo kde bydlel a jak to vlastně v takové jeskyni vypadalo. A tak vznikl nápad si pravěkou jeskyni postavit přímo u nás ve škole.

Nejprve bylo zapotřebí sehnat obrovské krabice. Mezitím žáci malovali jeskyní malby a tvořili mamuty. Někteří vyrobili pravěké zbraně a nádoby, jiní se postarali o vnější vzhled jeskyně, kterou doplnili o ohniště, vyuzené maso a ryby.

Místní muzeum nám věnovalo potřebné informace v podobě přehledné nástěnky, a tím nám dopomohlo dotvořit naši expozici pravěk. Jeskyně zajímá i nejmladší spolužáky z prvních tříd a také rodiče, kteří přišli na třídní schůzky. Projekt se prolínal do mnoha předmětů. Děti se naučily i pěknou báseň o pravěku.

„Pravěk“ jsme si společně užili.