Mezi hosty při takto mimořádné příležitosti nechyběly ani zakladatelky školy, paní ředitelka Věra Káclová a paní zástupkyně Jaroslava Bartíková, pozvání přijala i paní ředitelka Božena Hrubá a nechybělo ani současné vedení.

Halou se rozezněla hudba, děti předvedly, že i v tomto školním roce odvedly pod vedením zkušených sbormistryní velký kus práce. Účinkující byli sehraní, soustředění, prostě malí profesionálové. Potlesk jim byl odměnou za jejich úžasné výkony. Paní sbormistryně Jana Bušniaková slavnostně vyřadila ze sboru odcházející žákyni devátého ročníku.

Základní škola Ukrajinská, Kladno letos oslavila 50 let své existence. Zároveň se její zaměstnanci i žáci s úctou loučili s dlouholetým vedením. | Video: se souhlasem Ziny Nejedlé

Při závěrečném vyvrcholení se děti ze sboru My rozloučily s paní zástupkyní Šulcovou a s paní ředitelkou Blankou Chvojkovou jejich oblíbenými písněmi. Předávání kytiček a gratulace se neobešly bez slz dojetí. Paní ředitelka Chvojková v krátkém projevu ocenila práci dětí a poděkovala rodičům i učitelům za čas věnovaný dětem a za vzájemnou spolupráci.

Odchází vedení, za jehož působení se naše škola neustále modernizovala, digitalizovala, otevřela se spolupracujícím institucím, kladenským knihovnám, divadlu, muzeím, památníkům, získali jsme jako škola řadu cen, naši žáci vyhráli spoustu sportovních soutěží, slavili jsme úspěchy ve vědomostních a uměleckých soutěžích, naši deváťáci se pravidelně dostávají na své vysněné školy, zkrátka zařadili jsme se na Kladně mezi základní školy, které mají své jméno.

Nastávající paní ředitelka Mgr. Blanka Šimůnková představila ve svém projevu nové paní zástupkyně, kterými budou naše zkušené kolegyně Mgr. Olga Přibáňová a Mgr. Pavlína Serbousková. S dojetím poděkovala bývalému vedení za jejich práci a vyjádřila své přání a úmysl na práci svých předchůdkyň tvůrčím způsobem navazovat. Atmosféra byla nabitá emocemi. Úplně na závěr paní ředitelka Věra Káclová odhalila slavnostní desku připomínající 50. výročí naší školy, jejíž součástí jsou i otisky rukou našich paní ředitelek zachycené v betonových dlaždicích.

Základní škola Ukrajinská, Kladno letos oslavila 50 let své existence. Zároveň se její zaměstnanci i žáci s úctou loučili s dlouholetým vedením. | Video: se souhlasem Ziny Nejedlé

Odpoledne plné hudby, dětského talentu, dojetí, ohlížení se za minulostí a očekávání věcí budoucích se stalo nezapomenutelným zážitkem. Škola se důstojně, s úctou a respektem rozloučila s odcházejícím vedením.

Do dalšího školního roku vstoupíme s očekáváním a s chutí.