Cyklisté se neustále potýkají buď s neznalostí, nebo odmítají akceptovat zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zák. 361/2000 sb., §57, §58), který jasně vymezuje jejich povinnosti.

Začneme-li od našich nejmenších, jednou ze základních povinností dětí do 18 let je povinnost nosit za jízdy řádně nasazenou a připevněnou přilbu. Je s podivem, kolik dětí pustí jejich rodiče na komunikaci bez této základní ochranné pomůcky. Další povinností je doprovodit dítě mladší 10 let osobou starší 15 let při jízdě na pozemní komunikaci.

A ani my, dospělí, na tom nejsme o nic lépe. Již základní povinností, je jezdit při pravém okraji komunikace, v žádném případě nejezdit po chodníku (což neplatí pro děti mladší 10 let) a je zakázáno vézt jakýkoliv předmět, který by znesnadňoval řízení jízdního kola.

A v neposlední řadě jak má vypadat povinná výbava jízdního kola. V povinné výbavě jízdního kola musí být dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů a na paprscích kol, zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojetěmi), zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii a matice nábojů kol (pokud nejsou křížové nebo samoupínací) musí být uzavřené.

Co se týká povinné výbavy, zde bych zvláště velký problém neviděl, ovšem do doby, kdy se na ulici sešeří a cyklista je povinen použít světla. Při jízdě za snížené viditelnosti, kdy je pozemní komunikace dostatečně a souvisle osvětlena může cyklista použít vzadu svítící či blikající červené světlo a vpředu svítící či blikající bílé světlo. Pokud však při jízdě není komunikace osvětlena, je cyklista povinen pozřít vepředu svítilnu bílé barvy (se samostatným zdrojem – dynamo, baterie), osvětlující komunikaci a samozřejmě vzadu svítící či blikající červené světlo.

V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že při nedodržení některé ze zásad a povinností při jízdě na jízdním kole ohrožujeme nejen ostatní účastníky provozu, ale především své zdraví a zdraví našich dětí.

Aleš Konývka