Soutěž má dlouhou tradici a každoročně se do ní zapojí mnoho desítek dětí různých věkových kategorií a také z různých zemí. Děti se snaží ztvárnit pomocí několika uměleckých forem téma Ochrana životního prostředí, vztah k živé přírodě vůbec. Letos přibylo k tradičnímu tématu ještě téma Včely a včelaři.

Mladí umělci se snažili výše uvedená témata zpracovávat pomocí výtvarných technik – jako je například malba, grafika, kresba a koláž. Kromě toho se celá řada účastníků pokusila vytvořit velmi zajímavé práce v oblasti literární. Šlo například o působivá vyprávění, povídky či básně.

Odborná porota, jejímiž členy byli například malíř a grafik Přemysl Povondra, ředitel NSEV Kladno Čabárna Petr Starý, ředitelka SZŠ a VOŠZ Kladno Daniela Tomsová a Václav Vondrovský, vybrala a ohodnotila nejlepší práce z oblasti Literární soutěž – zde se na prvních místech umístili Kristýna Stehlíková, Anna Hrubá a Viktorie Tauscheová. V oblasti Malba si pak vedli nejlépe Veronika Boumová, Hana Machková a Karolína Klemptová. V kategorii Kresba porota ocenila zejména práce Hanky Grimmové, Nikoly Pechové a Terezie Tiché.

Všichni tito žáci ze Střední zdravotnické školy a VOŠZ Kladno si určitě s sebou odnesli nejen různé odměny, ale také pocit, že se pokusili připomenout nám všem, jak je příroda pro nás více než důležitá a že se v ní dá stále najít a odhalit mnoho krásného, co je potřeba nejen zachycovat do výtvarné či literární podoby, ale především chránit a vážit si všeho, co nám příroda nabízí.

Autor: Václav Vondrovský