Ve slánských sportovních zařízeních probíhá plavání prvních ročníků, druhý stupeň se věnuje bruslení. Současně probíhá druhý běh ozdravně sportovního pobytu na Jestřábí v Krkonoších. Jsou připraveny školní kola recitační soutěže Slánka a olympiády v angličtině, další z řady besed s dětmi nad knihou v dětském oddělení slánské městské knihovny, veselý karneval žáků prvního stupně a školních družin. Nechybí ani příprava ročenky a slavnostního programu vyřazení letošních deváťáků.

Pro zájemce z řad pedagogů se uskuteční další z prezentací besed o finském školství, kterou připravily učitelky Mgr. Šandová a Mgr. Machálková z poznatků svého studijního pobytu ve Finsku. Získané poznatky využívají i ve své pedagogické činnosti v prvních třídách, kde se pod jejich vedením žáci účastní tandemové výuky v prvouce, hudební výchově a tělocviku.

Děti se učí pracovat ve skupinách, spolupracovat a pomáhat si. V hudební výchově užívají Orfovy nástroje, hry na tělo, rytmické a pohybové hry v doprovodu klavíru. Protože mezi prváčky jsou i děti jiných národností, učitelky se snaží přiblížit hravou formou historii, tradice a zvyky nejen u nás, ale i v jiných zemích.

K pochopení učební látky dětem pomáhá skřítek Dubínek, sovička Pírko, medvídek Moris, housenka Agáta a popleta papoušek Oskar. Kluci a holčičky prvních tříd také navštěvují hudební kroužek ,,Pramínek“. Děti z kroužku si zazpívaly na celorepublikové akci ,,Česko zpívá koledy“, zúčastní se veselého karnevalu a k svátku maminek si na květen připravují velké hudební překvapení.

Asistentky učitelů v rámci Sbírka pro děti poslaly do Klokánku malým klientům ručně háčkované čepice. A na co se hlavně kluci a holky těší - no přeci na jarní prázdniny!

Hana Tichá