Jedním z hlavních důvodů pozvání Dětské opery Praha do Kladna byla krom zprostředkování nevšedního kulturního zážitku dětem i případná motivace žáků k umělecké činnosti a k lásce k divadlu vůbec. Soubor z Prahy je složen z dětských a mladých sólistů, což může být pro děti z naší školy velmi podnětné a inspirující.

Založila jej sólistka opery Národního divadla a profesorka zpěvu na pražské konzervatoři Jiřina Marková-Krystlíková roku 1999 na základě své soukromé hudební školy. Jejich domovská scéna je Stavovské divadlo, ale mají za sebou i mnohá vystoupení v zahraničí a v Národním divadle, vždy beznadějně vyprodaná.

Za školami běžně těleso nejezdí, o to víc je tato událost výjimečná, vždyť pro mnohé z malých diváků je možnost vidět a slyšet představení v podání Dětské opery ND jedinečná, poněvadž zájmy i ekonomické zázemí rodin jsou velmi různorodé a na návštěvu pražského opery nebývají čas ani peníze.

close Spolupráce ZŠ Cyrila Boudy a Dětské opery Národního divadla. info Zdroj: se souhlasem Zuzany Hermanové zoom_in Spolupráce ZŠ Cyrila Boudy a Dětské opery Národního divadla.

V roce 2022, a i následující rok, kdy za námi přijeli s Miniperami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, s námi představení zhlédly i děti ZŠ Maltézských rytířů. Vloni i letos nám pronájem sálu odpustila Rada města, za což jí patří velký dík. Tento rok se za námi opět chystají, a to se zpěvohrou  Opera nás baví.

Drobnou vadou na kráse se ukázalo, že na cenu zájezdu letos nemůže přispět žádná z organizací běžně podporující naši školu a snížit tak cenu zájezdu, která s množstvím účinkujících a hudebního doprovodem činí dost na to, abychom se nyní snažili oslovit případné sponzory z řad milovníků umění a požádali o příspěvek na vstupenky pro naše žáčky.

A tak touto cestou oslovujeme všechny ty, kteří by chtěli přispět na představení konané 26.dubna 2024 v sále Městského divadla v Kladně. Prosím, obraťte se na nás v případě zájmu o sponzoring, a to na kontaktní osobu s e-mailovou adresou zuzana.hermanova@10zskladno.cz. Předem děkujeme.

Závěrem je třeba zmínit, že žáci ze školy v ulici Cyrila Boudy hojně navštěvují kladenské umělecké soubory jako je Lampion, Městské divadlo v Kladně a hry jeho stálého souboru a za zmínku stojí i spolupráce s dětským amatérským souborem Divadélko U Zvonu.

Tento byl založen již roku 1991 a tak více jak třicet let nabízí zábavu malým i větším divákům a smyslnou náplň času svým členům, kterých vychoval za dobu svého působení již desítky. Hry Popletené koťátko, Vánoční příběh, či nejnověji O ošklivé princezně, které děti z naší školy zhlédly, se všem dětem moc líbily a opět je snad podnítily a inspirovaly ve vztahu k umění.