„Vzhledem k tomu, že většina našich původních krabic, používaných v současné době ve třídách, už má svoji živostnost dávno za sebou, a firma vyrábějící tyto krabice už neexistuje, hledala jsem s kolegyněmi nového zhotovitele. Mimo jiné firmy jsme také oslovily Střední školu designu a řemesel Kladno, kde vyučují učební obor truhlář. Učitel odborného výcviku, Radim Štolpa, byl nápadu velmi nakloněn, takže slovo dalo slovo a dohoda byla „na světě.“ Stačilo už jen dodat výkresy jednotlivých typů krabic a jejich potřebný počet,“ řekla učitelka školy a hlavní iniciátorka celé akce Lenka Havlíková.

Žáci druhého ročníku truhlářského oboru dostali do rukou výkresovou dokumentaci, podle které museli sami navrhnout a zvolit správný pracovní i technologický postup, než následně přešli k samotné realizaci za pomoci dřevoobráběcích strojů. Deset mladých truhlářů vyrobilo z březové překližky padesát krabic během jediného týdne.

„Propojili jsme naši praktickou výuku s tím, co pomůže dětem s handicapem k jejich dalšímu rozvoji. Všichni zúčastnění studenti měli velkou radost, že mohli podat pomocnou ruku, a že jejich práce má v tomto případě i konkrétní vlastníky,“ vysvětlil učitel odborného výcviku Radim Štolpa.

Co říci na závěr? Velké poděkování patří nejen žákům již výše zmíněného oboru, jejich panu učiteli, který je ve výuce vedl, ale také i firmě ČEPS, která celý projekt finančně podpořila.

Děkujeme!

ZŠS a MŠ Korálek