Klub volného času Kladno vede paní Jiřina Matějčková. Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM a žáky pěveckého oddělení ZUŠ vede paní učitelka Lenka Kubínová. Bylo nasnadě, po několika vánočních setkáních, obě ženy blíže seznámit a vnuknout jim myšlenku na větší akci, až bude hezky, venku na zahradě. Přece jen malý promítací sál není na velkou akci vhodný. A tak se tyto dvě akční ženy dohodly a jak řekly, tak udělaly.

Na zahradu přišlo mnoho klientů areálu META, někteří o berlích, jiní na invalidních vozících, jiní koncert pozorovali a poslouchali z oken a balkónů. Přišli i další lidé z okolí a nadšenci takovýchto setkání, přátelé a rodiny žáků ZUŠ a milovníci sborového zpěvu. Bylo nás tam zhruba jedno sto diváků.

Základní umělecká škola Kladno, Moskevská ve spolupráci s Klubem volného času Kladno společně pořádali benefiční koncert PRO METU. | Video: Jitka Krňanská

Celý den měli aktéři obavy o počasí, bohudíky se odpoledne počasí umoudřilo a přestalo pršet. Akce mohla v 18hodin v klidu začít.

Po úvodním slovu a přivítání diváků paní Matějčkovou a paní Kubínovou přišli k mikrofonům postupně žákyně a žáci umělecké školy. Každá zpěvačka a každý zpěvák sám sebe představil a následně zazpíval sólově písničku za doprovodu reprodukované hudby. Bylo to statečné, krásné, milé a dojemné.

Písně zpívaly děti od 5ti do 18ti let. Někdo si vybral náročnější píseň, někdo českou, někdo slovenskou a někdo anglickou. Diváci žasli nad jejich téměř dokonalými výkony… je tak těžké přemoci trému, která je vždy u každého, a nacvičenou skladbu "vystřihnout" bez chybičky. Obrovská gratulace všem zpěvákům a zpěvačkám, zaslouženě si vyslechli potlesk, výskot a jásavý křik diváků! V tuto chvíli si určitě uvědomovali, jak dobře a kvalitně musí doma i u paní učitelky zpěvu trénovat a pilovat písně.

Další část pořadu opanoval smíšený pěvecký sbor GAUDIUM Kladno, pod vedením paní L. Kubínové. Měli nacvičeno více než deset kvalitních písní, byly to písně umělé i lidové, písně od A. Dvořáka k Roku hudby, písně moderní, písně J. Ježka i písně zpívané v Maurštině. Směs písní "od každého něco", vždyť každý divák si může vybrat tu svoji oblíbenou.

Základní umělecká škola Kladno, Moskevská ve spolupráci s Klubem volného času Kladno společně pořádali benefiční koncert PRO METU. | Video: Jitka Krňanská

Tuto strategii má GAUDIUM Kladno již delší dobu a vždy se zpěváci setkávají s úspěchem, s potleskem a radostí v očích diváků. V neposlední řadě si mohou diváci se sborem zazpívat, však je také k tomu sbormistryně vždy s úsměvem vyzývá. Což dělají velmi rádi.

Zajímavá vsuvka mezi písněmi byla secvičená zpěvohra dětí v pohádce "Šípková Růženka". Děti se sdružily a zpívaly známé české písně k pohádce, vyrobily si pohádkové oblečky, královské koruny, šerpy, meč a ušily si obleky. Srdce diváků jásaly radostí, že i dnešní děti se dovedou semknout a téměř čtvrt hodiny zpívat a hrát scénku před množstvím diváků. Byla to radost, nakonec skvěle zpívající princ se prosekal růžovým trním a princeznu políbil. zachránil tím celé království a pak… společný zpěv talentovaných dětí byl odměnou pro všechny. Pro diváky i pro zpěváčky samotné.

A pohádky byl konec… a koncertu byl konec. Kladno se začalo stmívat, lidé nám všem tleskali, předaly se dary dvěma šikovným ženským na svých místech… vrátil se čas do obrození? Všichni byli nadšení, zpěváci spokojení a lidé odcházeli do svých domovů s pocitem radosti a spokojenosti. Potkali se s přáteli a příjemně se naladili do dalších dnů… Ať žije hudba a zpěv! KIA HORA