Vedení Cábelíků zažádalo o odklad sportovně-technickou komisi Řídící komise Čechy a ta jí vyhověla. Vyžádala si i stanovisko krajské hygienické stanice.

"Z poskytnutých podkladů a vyjádření příslušné KHS je patrné, že pro družstvo FK Králův Dvůr účastnící se Fortuna ČFL A je pro následujících 14 dnů vystavena karanténa nebo izolace pro většinu družstva. Z toho důvodu bude dále rozhodnuto o odložení utkání FK Králův Dvůr účastnící se Fortuna ČFL A ve 2. a 3. kole. Dále bude klubům uloženo, aby se na náhradním termínu těchto utkání dohodly do příštího jednání STK ŘKČ," píše se vyjádření řídící komise.

Cábelíci měli původně už tento pátek 6. srpna hostit doma Sokolov, týden na to měli cestovat do Karlových Varů. V případě, že se kluby na náhradních termínech utkání nedohodnou, bude ze strany STK ŘKČ rozhodnuto o nařízení termínů utkání.