„Někdo nemá rozum! V současné epidemiologické situaci dle vydaných not nadřízených svolám valnou hromadu, ale nezúčastním se jí! Patřím totiž do rizikové skupiny a nějaká volba mi v této nelehké době nestojí za to riziko,“ přiznává Libor Kopčil, stále ještě předseda OFS Kroměříž a jediný statutární zástupce. „Nechápu to nadšení. To nejhorší nás do proočkování ještě čeká a my i přes velká rizika chvátáme, abychom zvolili papaláše,“ zlobí se předseda.

Jeho pohled na věc vychází z tvrdé reality. Na většinu předchozích setkání klubů a valných hromad okresní úrovně totiž chodí zástupci, jejichž průměrný věk je vysoko nad 50 let a patří tak do aktuální rizikové skupiny, kterou ohrožuje smrtící choroba covid 19.

„Nevím, kam se tak pořád spěchá. Pro nás je fotbal koníček, priority jsou jinde, zdraví je na prvním místě. A když je epidemiologická situace pořád neutěšená a s britskou mutací a rozvolněním se dá očekávat ještě zhoršení, proč se scházet v nějakém sále v takovém počtu podstupovat riziko nákazy,“ ptá se Kopčil.

Moc se tlačí na pilu

Ve světle aktuálních informací má také radikální pohled na opětovné rozjetí fotbalových soutěží.

„Moc se tlačí na pilu. V létě po proočkování se můžeme všichni vrátit do normálního života. Kdyby bylo na mě, jarní část bych odpískal a soutěže anuloval. Po případném jarním uvolnění bych povolil společné tréninky a přáteláky, pořádně bychom se nachystali na novou sezonu. Včetně uskutečnění valných hromad,“ zdůraznil Kopčil.

Ve většině fotbalových okresů byli již dvakrát nuceni termín volební valné hromady změnit a současně si zvolit jednoho dočasného statutárního zástupce. Právě ten bude mít mimo jiné právo určit další termín.

„Po dohodě s již formálně neexistujícím výkonným výborem jsem minulý týden určil další náhradní termín - 19. březen 2021. Samozřejmě vše nachystám, zajistím prostory, hlasovací lístky, roušky a vše, co je svazem a vládou pro zdárný průběh požadováno. Ale zajistit si testy musí každý sám. Zde vidím také velký problém. Test nemá být starší 48 hodin,“ upozorňuje předseda kopané na Kroměřížsku, jenž za normálních okolností očekává na valné hromadě okolo sedmdesáti účastníků.

„Nadpoloviční většina dělá valnou hromadu usnášeníschopnou. Ale kvůli výše uvedeným podmínkám, v případě menšího počtu volitelů, bude finální volba opravdu odrazem reality dění v okrese?“ ptá se předseda OFS Kroměříž.

„Upřímně ani nevím, zda poslední oznámený termín bude definitivní. Nyní v něj moc nevěřím. Před 14. březnem ještě vše proberu s kolegy a případně termín posuneme na nejzazší možný termín nařízený FAČR – tedy 15. duben. Pořád ale platí, že nikdo neví, co bude dál,“ dodal Libor Kopčil.