Právě losování nového ročníku soutěží je hlavní náplní aktivu a my ho přineseme v pondělním vydání stejně jako Bergerovy tabulky.
Předcházet mu bude hodně bohatý program.


Po zahájení a volbě pracovního předsednictva a komisí (mandátové, návrhové a volební) je na pořadu zpráva o činnosti OFS za poslední rok, revizní zpráva, volba předsedy a výkonného výboru, odměny jednotlivým vítězům soutěží, diskuze a vyhlášení výsledků voleb.


Poté přijde na řadu samotné rozlosování.