Pouze dva kluby byly  proti jeho působení v čele svazu, jeden se zdržel a zbývajících 42 zvedlo  ruku pro Petra Blažeje, dosud šéfa komise rozhodčích a místopředsedy svazu.

Devětadvacetiletý funkcionář řekl po volbách delegátům: „Plně si uvědomujeme, že jsme tady pro vás a děkujem za důvěru."

Jaké budou Vaše první kroky v nové funkci?
Okamžitě zvolíme nový výkonný výbor a určíme předsedy komisí. Vím, co je práci komisí  potřeba zlepšit,  a kde mají rezervy. Nejpalčivější problém, který ale musíme řešit, je najít nové prostory pro sídlo svazu, protože do dvou měsíců musíme opustit zimní stadion, jenž bude procházet rekonstrukcí. Musíme také prodiskutovat náš vztah s ČSTV, který přispíval na chod svazu. Teď ale je situace, že nemá dostatek peněz. Otázka tedy je,  jakým způsobem budeme financovat hospodáře,  sekretáře a vůbec chod svazu. Náklady budou daleko větší než v minulosti. Musíme rozhodnout, zda půjdeme společnou cestou, anebo se budeme separovat a půjdeme samostatně.

Už nějaký čas vykonáváte ve svazu některé funkce. Teď jste na nejvyšší, bude potřeba změnit Váš vztah ke klubům?
Na mém vztahu a vystupování vůči klubům se nic nezmění. Půjdu stejnou cestou jako dosud. Když mě někdo osloví, vyjdu mu maximálně vstříc, pokud to bude v mých silách a možnostech.

Jste zřejmě nejmladším okresním předsedou v Česku. Považujete svůj věk za výhodu a nebo naopak nevýhodu?
To je těžká otázka.  Nerad bych zmiňoval, že věk je v něčem pro a v něčem proti. Myslím, že důležitější je, abyste strávil nějaký čas v komisích nebo výkonném výboru, což za mnou několik let je. V tomto potřebné zkušenosti mám, abych dokázal relevantním způsobem vykonávat funkci předsedy a byl přínosem pro okresní fotbalový svaz i pro kluby jako takové. Dokáži spolupracovat s každým bez rozdílu věku, ale musíme mít společnou ideu a tu nový výkonný výbor má.

Mířím také na časové vytížení, poněvadž takové funkce většinou vykonávají muži důchodového věku, kteří mají víc času.
Svaz není pouze jeden člověk. Zapojit se musí všichni členové výkonného výboru. Neznamená to, že jednou za měsíc přijedou na schůzi, odhlasují nějakou problematiku a odjedou domů, to určitě ne. Každý si musí ukrojit kus ze svého volného času a dát ho k službám fotbalu na Kladensku. Myslím, že si každý uvědomuje, že pro svoji práci musí něco obětovat. 

Zástupci dvou klubů, kteří Vás nezvolili, tvrdí, že důvodem bylo,  aby ve výkonném výboru nebylo pět rozhodčích, což je většina. Tím si mohou odhlasovat, co se jim bude hodit. Svaz prý bude v područí pana Berbra.
To se mi zdá spíš úsměvné. Tady někdo slyší růst trávu. Mně jde o fungování okresního svazu. Kandidáti výkonného výboru byli jednoznačně zvoleni. Každý měl tu možnost se přihlásit, tak proč do toho nešli?  Asi neměli zájem svůj volný čas obětovat ve prospěch svazu. Mladí rozhodčí se zapojit chtěli a já je za to, že jsou rozhodčí, nemůžu trestat.

V minulosti ale měli rozhodčí velký vliv na dění v okrese a nebylo to vždy ve prospěch fotbalu, takže se obavám nelze divit.
Mohu mluvit jen za sebe. Když jsem byl místopředsedou, tak se nic takového nedělo  a dít nebude.

Budete svaz zastupovat ve volbách do vyšších orgánů.
V kraji se moji volbou zvýší prestiž OFS, poněvadž  hodlám kandidovat i do výkonného výboru krajského svazu. Slibuji si od toho, že náš okres bude silnějším hráčem na této úrovni. Chci, a by mělo Kladensko zástupce i v komisích.

Asi by bylo dobré mít člověka v komisi rozhodčích, nejeden klub z Kladenska už doplatil na černou práci tzv. rozhodcovských popravčích čet.
I v kraji je výkonný výbor nadřazený komisi rozhodčích,takže páka tam je daleko větší. Když budu zvolený, udělám maximum proto, aby k takovým věcem už nedochá