Na počátku byla řekněme poněkud nestandardně opravená a opožděně zaslaná soupiska oddílem SK Slaný. STK OFS Kladno přitom došla k názoru, že takto opravená soupiska je v rozporu s platnými řády, a proto o celé situaci informovala předsedu STK SKFS pana Krajla, který názor kladenské STK potvrdil, přičemž zaslal na OFS Kladno dopis, kde celou situaci rozebírá jako porušení předpisů. Z tohoto důvodu STK OFS Kladno rozhodla o kontumaci čtyř zápasů a pokutě 8 tisíc za neoprávněné starty hráčů. Na to reagovalo SK Slaný svým odvoláním a celou situací se započal zabývat VV OFS Kladno.


Problém byl ovšem v tom, že dopis pana Krajla byl zaslán pouze OFS Kladno a nikoli druhé straně, tedy oddílu SK Slaný. Navíc tento dopis byl podepsán předsedou STK SKFS panem Krajlem, neobsahoval ovšem razítko příslušné komise. Jednalo se proto o jakýsi polooficiální dokument, který nestačil k tomu, abychom rozhodnutí STK OFS Kladno potvrdili či zrušili. Další problém byl také v názorové dualitě předsedy STK SKFS, který jedné straně tvrdil, že dopis je platný, přičemž straně druhé to, že se jednalo o soukromý dopis s osobním názorem, nikoli o stanovisko STK SKFS.

Tyto důvody nás vedly k tomu, že jsme STK SKFS požádali o oficiální rozhodnutí o tom, která soupiska je vlastně platná. Na tuto výzvu ale nikdo oficiálně nereagoval, a to i přesto, že jsme pana Krajla několikrát oficiálně i neoficiálně urgovali, aby k této situaci zaujal jasné stanovisko. To se bohužel nestalo, což mně vlastně ani nepřekvapilo. Pan Krajl se totiž dostal do absurdní situace, neboť kdyby potvrdil to, že nová soupiska je neplatná, musel by kontumovat také značnou část zápasů SK Slaný A, neboť oni na ´údajně´ neplatnou soupisku odehráli zbytek zápasů podzimní části.

To by pravděpodobně katapultovalo družstvo SK Slaný B do sestupových pásem I. B třídy. Na druhou stranu, kdyby předseda STK SKFS rozhodl o tom, že nová soupiska platí, dostal by se do sporu se svým předešlým postojem, jenž nám prostřednictvím dopisu zaslal.

Bohužel celá tato peripetie trvala několik týdnů, což umocňovalo nervozitu v III. třídě skupiny B, kde SK Slaný B soupeří o postup do OP. Navíc se blížilo klíčové utkání této skupiny mezi Hrdlívem a Slaným B, a proto bylo nezbytné udělat již dohadům ohledně kontumace přítrž a rozhodnout.

Jelikož STK SKFS nám nehodlala své rozhodnutí zaslat, museli jsme se řídit podle soupisky, která platí (Slaný A na ni odehrálo celý podzim). Z tohoto důvodu VV neměl jinou možnost než tu, že zrušil předešlé rozhodnutí STK OFS Kladno a vrátil oddílu SK Slaný B všechny body společně s peněžní pokutou ve výši 8 tisíc za údajné neoprávněné starty. Přitom VV rozhodl, že platí nejvyšší možná pokuta 200 Kč za pozdní odeslání soupisky. Jiného provinění se oddíl SK Slaný B totiž nedopustil.

Petr BLAŽEJ, místopředseda VV OFS Kladno