Již za Rakouska- Uherska se zakládala různá sportovní seskupení, mimo jiné i fotbalová mužstva. Ne jinak tomu bylo i v Našem Městě. Kolem roku 1903 se místní nadšenci rozhodli založit fotbalový oddíl. A povedlo se. A že to nebyla v žádném případě doba jednoduchá, to mi jistě uvěříte. Přišla válka, která zpřetrhala některým další plány a většina musela narukovat. Přesto se ale fotbal v Našem Městě udržel, ba naopak stával se všelidovou zábavou.

Talentů bylo dost, takže postupně odcházely i do slavných týmů, jako byly už v té době Sparta a Slavia. Po celkem krátké době činnosti se v Našem Městě začala hrát i vyšší soutěž a vznikala nová seskupení v příměstských oblastech a tím pochopitelně nejen zdravá rivalita, ale i konkurence.

Ale jak to bývá, přijdou vzestupy i pády – přesto Naše Město dál produkovalo špičkové fotbalisty, kteří se stali oporami jiných týmů, posléze i reprezentanty Československa.

Žel, zájem o fotbal v Našem Městě postupem let slábl a začal upadat, ať už to bylo ze strany vedení města, umírajícím průmyslem, nebo neprofesionálním vedením klubu. Mužstvo klesalo stále níž, až se ocitlo ve třídě nehodné tradice Našeho Města.

Nicméně po více než čtyřicetiletém půstu se objevil mecenáš p. Kras, který sehnal peníze a začalo se blýskat na lepší časy. Vybudovaly se nové šatny, osvětlení, sedačky. Prostě fotbal v Našem Městě ožil. Stoupalo se i v soutěžích a to z divize až po 1. ligu. To bylo najednou slávy.

Jenomže, jak už to bývá, objevil se kritik, který činnost pana Krase začal napadat. A tak náš milý oponent p. Vak dělal vše pro to, aby p. Krase z oddílu dostal a ujal se vlády sám a sladkou smetanu měl jen pro sebe.

Povedlo se. Ono to ještě asi dva roky fungovalo, jenže naprostá neschopnost p. Vaka se začala projevovat. Peníze došly, nového sponzora p. Vak ani jeho spolupracovník p. Hota nenašli, s vedením Našeho Města se rozhádali a výsledek se začal objevovat.

Mužstvo postupně opouštěli zkušení fotbalisté, ale i funkcionáři a tým se propadal. Za jeden rok hned o dva stupínky. A když dojdou peníze, přijde řada na dluhy. P. Vak se svou družinou jich nasekali. Dluží, na koho se podívají.

A jenom sliboval – strategický partner je na spadnutí, jméno zatím neprozradím, aby nám ho někdo nevyfouknul. A když se jeden objevil i zveřejnil, rychle zase odplul, když zjistil výši dluhů.

Co dál… Jedině musí přijít pan Bohatý, který využije ještě jakouž takouž situaci, odkoupí všechny pohledávky, vyžene současné majitele a např: postaví dvě nové tribuny, osadí je fotovoltaickými články, bude vyrábět el. energii, zajistí profesionální vedení, které se zaměří hlavně na návrat do vyšších pater našeho fotbalu a mládežnickou kopanou v Našem Městě a v neposlední řadě zajistí profesionální vedení akciové společnosti s aktivní účastí statutárních orgánů. Není to otázka krátkodobá, ale z pohledu dlouhodobé investice, rozhodně ne nezajímavá.

P. Bohatý peníze má. Však peníze jsou, je jen třeba za nimi jít. Jak říká jeden můj dobrý známý – peníze nejsou substrát, ty se nevypaří, ale nemají nohy, musíš za nimi jít.

A to p. Vak ani p. Hota neumí.

Tady můj příspěvek končí. Co myslíte, bylo, nebylo, stalo se, nebo nestalo, či mohlo by se stát? Otakar BUREŠ

Kolem roku 1903 založili místní nadšenci fotbalový oddíl, hráli krásnou kopanou, až se dostali do 1. ligy, převedli svůj fotbalový stadion do podniku Poldi Kladno, později spadli až do divize a neměli tedy vůbec nic – jen svou mládež a čtvrtou nejvyšší soutěž.

Poté přišel pan VAK, přemluvil kamaráda HOTU a s dalšími kamarády udělali družinu SK.

Později pan HOTA za své vlastní peníze odkoupil zpět fotbalový stadion a nedopustil, aby fotbal na SK skončil tak jako v Rozdělově.

Následně se svou družinou přivedl pana Krase. Pan KRAS byl velmi schopný a pomohl svými čarami a kouzly sehnat státní peníze na výstavbu stadionu a další peníze na chod fotbalu.

Po oslabení svých pozic pan KRAS zjistil, že sehnat peníze je stále těžší a těžší a odešel do jiné, silnější družiny. Po neúspěšné výměně 1. liga za 2. ligu (Kladno – Jihlava) odešlo i jeho páže RÁC.

Pokladna zůstala prázdná, pouze s dluhy.

Pan VAK slízl kyselou smetánku a pan HOTA se stal největším mecenášem družiny SK.

Zachoval tak pro Kladno ještě tři roky 1. ligu a fungující mládež a vzhledem k tomu, že se do družiny žádný jiný pan KRAS ani pan BOHATÝ nehlásil a nehlásí, pan VAK a pan HOTA se svojí družinou při neustálém tlaku lidí, kteří nic pozitivního pro fotbal SK neudělali – kromě psaní „chytrých článků“ – ukončili činnost fotbalu na SK. Stejně jako pan PÁNEK na fotbalu v Rozdělově. SK se tak dostal na začátek před rok 1903.

Po tomto všichni rádci byli spokojeni a vrhli svou kritiku na jiný sport a zase mohli psát a psát … a nic pozitivního nedělat. Tady končí můj příspěvek. Co si myslíte – bylo … nebylo … stalo se nebo se nestalo … nebo se může stát…?! Eduard NOVÁK