Rád bych jeho slova vyvrátil. V souboru předpisů ČMFS se uvádí v článku 15, odstavec 5: Změny v soupisce v průběhu té poloviny soutěže, na níž soupiska platí, se provádí podle ustanovení příslušných rozpisů soutěží a potvrzují je řídící orgány soutěží. Článek 18 (Porušení ustanovení o soupisce) říká: Zneužití soupisky, její falšování, nenastupování hráčů ze soupisky podle předpisu a nepravdivých údajů bude podle charakteru a intenzity poklesku postihováno pořádkovými pokutami a disciplinárními tresty (tučně).

Jelikož SK Slaný hraje krajskou soutěž, je řídícím orgánem středočeský krajský fotbalový svaz, podle kterého by se soupisky měly řídit. Ten v článku 4, odst. 5, říká: Hráč uvedený na soupisce musí v daném soutěžním období (podzim, jaro), nastoupit minimálně v jednom mistrovském utkání! V případě nesplnění této povinnosti bude oddíl potrestán pokutou v souladu s článkem 57/a.

Odstavec 6 (Fotbalový klub je povinen) říká: a/při přestupu (hostování) hráče uvedeného na soupisce do jiného klubu, b/při odchodu hráče, uvedeného na soupisce, c/při zrušení registrace hráče uvedeného na soupisce. Nejpozději do 7 dnů vyškrtnou hráče ze soupisky a nahradit hráčem jiným. Tuto změnu musí potvrdit STK na kopii příslušné soupisky.

Podle našeho soudu hráči vyškrtnutí ze soupisky nesplnili ani jednu z uvedených podmínek, neboť jedno utkání měli odehráno, případně ho při brzkém uzdravení odehrát mohli. Jsme názoru, že tento akt byl ze strany Slaného účelový s cílem posílit B tým v boji o postup do okresního přeboru.

VV OFS Kladno se stále oháněl tím, že nemá vyjádření krajského fotbalového svazu, přitom už 12. listopadu 2008 se KFS vyjádřil. Ne všichni členové, včetně předsedy, ho viděli! Až když jsem jim ho ukázal!

Ve vyjádření se mimo jiné píše: „Vzhledem k tomu, že hráči Nenad Hrubik a Jiří Provazník po vyškrtnutí ze soupisky nastupovali k utkání za B mužstvo fotbalového klubu SK Slaný, došlo jednoznačně k pominutí důvodů pro jejich vyškrtnutí ze soupisky A družstva. Na základě těchto skutečností oba výše uvedení hráči podléhají příslušnému ustanovení pro start hráčů uvedených na soupisce A družstva místní soutěže.“

Zarážející je i to, že OFS Kladno není schopen na moji žádost předložit soupisku A mužstva Slaného! Podle čeho tedy STK kontroluje zápisy o utkání slánské rezervy?

Jaroslav GAŽI, sekretář Sokola Hrdlív