Vyčítá jim zejména, že hospodaření firmy neprobíhalo vždy standardním způsobem. K tomu došel po analýze, kterou si nechalo nové vedení vypracovat. „Z ní vyplývá, že bývalé vedení SK Kladno, a.s., pochybilo při správě cizího majetku, důležitá ekonomická rozhodnutí byla činěna bez toho, aby o nich rozhodovala valná hromada akcionářů. Byly uzavírány pro SK Kladno, a.s., nevýhodné smlouvy. Například byla odprodána část transferových práv hráčů firmě RFK Invest, a.s., jíž vlastní ing. Kraus,“ tvrdí Drahota a přidává příklad. Za částku cca 750 tisíc korun, kterou RFK vypomohla Kladnu, získala polovinu z přestupové částky, za niž byly uskutečněny přestupy Kaliny do Boleslavi či Strnada do Banské Bystrice. „U toho byla práva prodána dokonce v době, kdy byla známa částka, za níž ho nový klub získá,“ říká Drahota.


Podle něj navíc zůstala po zářijovém odchodu A. Pangráce prázdná klubová pokladna, k tomu s řadou neuhrazených závazků a dokonce s předem vyčerpanými finančními částkami, hlavně od STES. Ty měly být poskytnuty až na jaře, ale byly čerpány s předstihem jako půjčka. „Přitom bývalý šéf představenstva Pangrác oficiálně prohlásil, že do konce roku jsou peníze zajištěny. Nejen, že to nebyla pravda, ale ještě před svým odchodem si stačil vyplatit odměnu ve výši přes milion korun, kterou si bez vědomí majitelů schválil sám společně se slečnou Krausovou. Podle našeho ekonomického rozboru chybí asi patnáct milionů korun. Zprávu jsme předali firmě DIVINUS, jež je majoritním akcionářem klubu s devadesáti procenty akcií. Ta podle naší dohody navrhne do konce roku další postup,“ dodal Josef Drahota.

Reakce Michala Krause na úvodník ve zpravodaji SK Kladno: Od nedvěku k pomluvám

Že nevděk světu vládne a každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán je známá věc a ani mne konstatování tohoto faktu nepřekvapuje. Dokonce ani tehdy, když si vzpomenu na stadion Fr. Kloze v roce 2002, kdy jsem přišel na SK Kladno a srovnám ho s dnešním stavem. Zašlou a životu nebezpečnou hlavní tribunu s letitými lavicemi pro cca 800 sedících diváků, polorozpadlé betonové ochozy nad nimiž se tyčily amputované stožáry umělého osvětlení, plesnivé a hygienicky závadné šatny, hrbolatý hlavní trávník a tréninková plocha se špatně položenou a nevhodnou umělou trávou.


Hlavní mužstvo v divizi a žalostný rozpočet klubu postupně nahradily nové šatny s rehabilitační linkou, nová VIP tribuna, nové ochozy, sedačky pro 4000 sedících diváků, nové stožáry umělého osvětlení, rekonstruovaná hlavní hrací plocha a dvě nové tréninkové plochy s přírodní trávou (plus další u 4. ZŠ) a nový umělý trávník třetí generace, to vše za investiční prostředky převyšující výrazně 100 milionů korun. Dále v divizi hrající juniorka a A tým v první lize s klubovým rozpočtem blížícím se (včetně mládeže) 50 milionům ročně a hráčským kádrem plným našich i zahraničních reprezentantů a trenérem, který je také asistentem v reprezentaci.


Do klubu přicházeli hráči z prvoligových klubů zadarmo (Radim Holub), za desítky tisíc (Trousil, Hlava, Killar, Klinka a další) či několik stovek tisíc (Strnad, Marek a další) a pokud nezůstali, odcházeli až na výjimky za miliony. Hostovali zde naši juniorští i zahraniční reprezentanti za plat tvořící 20 - 30 procent jejich skutečné odměny (zbytek po dohodě hradily jejich mateřské kluby).


Přestože ani jeden z akcionářů SK nevložil do činnosti či rozvoje společnosti za celou dobu její existence ani korunu, společnost žila prakticky bez dluhů a včetně první sezony v I. lize se za posledních pět let neopozdily výplaty ani o den, což z SK Kladno činilo mezi českou fotbalovou elitu uznávanou raritu.
První sezonou v I. lize prošlo po sportovní i finační stránce SK jako nůž máslem zejména díky spolupráci se společností RFK Invest, a.s., která dodala SK 26 milionů v rámci reklamního plnění (oproti smlouvě na 20 milionů) a dalších téměř 11 milionů ušetřila na výdajích klubu dohodami o snížení nákladů za služby poskytované dalšími partnery SK. Kromě toho po celou sezonu poskytovala SK v různých formách krátkodobých půjček provozní kapitál na překlenutí časových rozdílů mezi příjmy a výdaji, který se po většinu sezony pohyboval kolem 8 milionů korun.


Když jsem se v červnu letošního roku poté, co se parta místních amatérů rozhodla řídit profesionální fotbal na Kladně, rozhodl odejít, nečekal jsem proto žádná slova díků a ani jsem se jich nedočkal. Přesto nelituji své práce, starostí, času a peněz, které jsem rozvoji kladenského fotbalu v uplynulých letech věnoval. A to i přesto, že jsem za to byl i se svými dětmi mnohokrát skandalizován v médiích. Při svém odchodu jsem vyslovil obavy, že se klub dostane brzo do potíží, což bylo zcela zřejmé zejména potom, co v polovině září Novákovic kluci dokončili puč na SK odvoláním mnou dosazeného managementu. V té době činily čisté závazky klubu zhruba 3 miliony korun, proti kterým byly na cestě již nasmlouvané cca 3 miliony příjmů a před podpisem dohoda o započtení výdajů ve výši 1 milionu. Navíc byly před podpisem či závaznou dohodou další sponzorské zdroje ve výši cca 9 milionů a v oblasti investic byla před uvolněním dotace ze státního rozpočtu ve výši 50 milionů. Z ní měly být dokončeny chybějící tribuny a rekonstrukce trávníku včetně instalace umělé závlahy a vyhřívání, které bude od roku 2009 pro kluby I. ligy povinné. Ještě v říjnu bylo na účtu SK kolem 5 milionů.


Jenže potom přišlo to, co přijít logicky muselo. Zdroje vyschly a výdaje se začínají dostávat do nekontrolovatelné spirály. Lze-li brát tvrzení vedení SK vážně, za dva měsíce je schodek v hospodaření 15 milionů, což byly ještě na jaře výdaje, které stačily na pokrytí činnosti klubu na půl sezóny. A tak je třeba najít viníka a sami sobě vystavit alibi – my nic, my muzikanti. A kdo jiný za to může, než bývalé vedení…


Co na tom, že nový vítr v čele SK dokázal, kromě jiného, za pouhé tři měsíce z klubu odvát státní dotaci ve výši 50 milionů a téměř 9 milionů sponzorských peněz a nerealizovat dohodu a započtení stávajících výdajů za 1 milion a přivát pouhé zhruba tři miliony jako cenu za výměnu seriózních dresů, odpovídajících více než stoleté tradici kladenského fotbalu, za dresy ne nepodobné klaunům Cirkusu Humberto. A tak přicházejí na řadu pomluvy v podobě vyslovených lží, nepravd, polopravd, účelově zkreslených informací či údajů zcela vytržených z kontextu, vycházejících z tzv. finanční a právní analýzy stavu společnosti, kterou připravili osobní kamarádi současného managementu, z nichž jednoho jsme pro naprostou neschopnost již před dvěma lety z SK vyrazili.


Je mi vás líto, pánové na SK, stejně jako je mi líto kladenského fotbalu a zejména jeho věrných fanoušků. Bohužel se stále zřetelněji ukazuje, že se vám možná velmi rychle splní přání, které jeden z vás na jaře vyslovil – raději hrát zase divizi. Škoda. Michal KRAUS

Prohlášení Aleše Pangráce, bývalého předsedy představenstva SK Kladno, a.s., a výkonného ředitele společnosti.

Reaguji tímto na článek z Bulletinu SK Kladno, a.s., k domácímu utkání s SK Slavia Praha. Bylo v něm uvedeno několik nepřesností a faktů vytržených z kontextu, které zásadním způsobem poškozují práci předchozího managementu a staví ji do naprosto jiného světla, než byla prováděna.


1. Prodej transferových práv hráčů Kaliny a Strnada byl proveden v době, kdy společnost měla ekonomické potíže (nedostatek financí na výplaty hráčům - v době, kdy klub hrál o záchranu v 1. GL - což by mělo na výkonnost hráčů fatální vliv). Akcionáři nejevili zájem o fungování společnosti nebo nedisponovali potřebným kapitálem nutným k řešení vzniklé situace. Prodej transferových práv je běžnou praxí v profesionálním fotbale a představenstvo společnosti tímto krokem zachránilo pro SK Kladno, a.s., 1. Gambrinus ligu pro další ročník.


2. Finance na fungování klubu pro soutěžní ročník 2007/2008, tak jak bylo avizováno, zajištěny byly. Součástí tohoto krytí byla smlouva s generálním sponzorem, která by pokryla rozpočet na uvedené období. Tato měla být uzavřena k 1. 10. 2007. Bohužel, opět se změnilo vedení společnosti (klubu) a partner ztratil důvěru pro investici do takto nestabilního prostředí. Není pravdou, že klub byl předán s dluhem 15 milionů korun, což na základě publikovaného článku mnozí z vás mohou usuzovat. Měli jsme před sebou tři měsíce práce, jež by vyřešila mnohé. Bohužel, nebylo možné tuto práci dále odvádět. Proto se musí snažit nový management a klub stabilizovat, v čemž mu přeji hodně úspěchů. Ti, kdož čekali, že přijdou k hotovému a budou jen utrácet, se samozřejmě diví.


3. Uvedená odměna, kterou jsem obdržel, je součástí finančního ohodnocení, jež vyplývá z mé pracovní smlouvy. Tuto smlouvu se mnou uzavřelo předchozí představenstvo (včetně informace zástupcům akcionářů) a tedy pouze byly splněny podmínky smlouvy.


Po odchodu sportovního ředitele p. Čuřína a mém převzetí jeho práce byl schválen Dodatek ke smlouvě. Ten řádně schválilo na svém zasedání představenstvo společnosti (kterému tato kompetence zcela a výhradně náleží), kdy nikdo z členů představenstva nebyl proti uzavření tohoto Dodatku (akcionáři byli opět informováni). Tedy i v tomto případě se jedná pouze o splnění podmínek smlouvy. Závěrem bych rád připomněl, že hra a výsledky klubu jsou vizitkou odvedené práce a věřte, že za tuto vizitku se předchozí management rozhodně stydět nemusí a nebude! Odvedli jsme spolu s trenéry a p. Koubkem při sestavování kádru kvalitní práci, SK Kladno hraje atraktivní fotbal a jak dokazuje, nebude mít problém se setrváním v nejvyšší soutěži.


Přeji novému managementu, aby na naše výsledky úspěšně navázal a vám všem příjemné Vánoce a na fotbale na viděnou.

Vyjádření představenstva SK Kladno a.s. kčlánku Michala Krause „Od nevděku kpomluvám“

Členové představenstva SK Kladno a.s. se nechtějí uchýlit kdiskusi o jednotlivých detailech finanční situace vklubu, zvláště proto, že se zřejmě schyluje kprávnímu řešení celého případu.

Pro dokreslení situace uvádíme pouze několik strohých čísel, která dostatečně dokládají sjakou péčí hospodařilo předcházející představenstvo.

V období, které skončilo 30. 6. 2007, vykázalo účetní ztrátu ve výši 5,475 mil. Kč. Vprůběhu měsíců srpna a září 2007 si tehdejší předseda představenstva SK Kladno a.s. A. Pangrác bez vědomí akcionářů i vlastního představenstva vypůjčil 4,5 mil. Kč od soukromého subjektu a proti této částce zastavil výnosy následujících období (tj. i vroce 2008) od společnosti STES a.s. To vše vobdobí, kdy dlouhodobě nehradil ostatní závazky a sobě vyplatil odměnu přesahující 1 mil. Kč.

Představenstvo SK Kladno a.s.