„Loni jsme výrazným způsobem sponzorsky vstoupili do prvoligového fotbalu a nyní podporujeme celkem deset mužstev. Již tehdy jsme avizovali, že půjdeme s podporou dál, jelikož sport nevnímáme pouze jako prvoligovou záležitost. Fotbal je na špici popularity, ale na mnoha úrovních a místech je již citelně znát nedostatek hráčů. Rádi bychom přispěli k rozvoji klubů po celé České republice, aby fotbal nestagnoval, ale naopak díky svému modernímu zázemí přitahoval stále širší okruh příznivců,“ vysvětluje Martin Todt, generální ředitel Fortuny. „Mechanismus přihlašovaní do grantu je velmi jednoduchý.

Přihláška zabírá jedinou stranu, její vyplnění trvá několik minut, nevyžadujeme žádné komplikované přílohy. Jde nám především o smysluplné zacílení podpory, a proto od zájemců očekáváme hlavně stručný popis projektu, tedy jak by s prostředky naložili.“

Předpokládá se, že prostředky by měly být použity na rozvoj klubu (např. rekonstrukce hrací plochy, rekonstrukce zázemí nebo jeho části, úpravy sportovního areálu apod.). Záleží na potřebách samotných klubů, předem nevylučujeme žádný nápad. V grantovém systému je standardní pojistka na
dokončení projektu, tedy že klub se musí podílet minimálně 50 % z vlastních zdrojů.

Uzavírka přihlášek, které můžete posílat už nyní, je 30. června (rozhoduje razítko pošty). Během července došlé projekty vyhodnotí komise složená
ze zástupců Fortuny a odborníků. Za odborníky v komisi zasedne Jiří Plíšek, sportovní manažer AC Sparta Praha, a také třeba Jan Říčka, international skauting manager FC Chelsea. Peníze začnou ke klubům proudit již během srpna.

„Toto je první ročník, na němž se i my sami učíme, jak co nejúčelněji pomoci klubům. Pokud bude z jejich strany zájem, jsme připraveni s podporou regionálního fotbalu pokračovat i v dalších letech. Tu nejtěžší část, tedy přípravu prvního ročníku, máme za sebou a pokračovat je mnohem snazší, než začínat od nuly.“

Přihlášku o podporu je možné získat na stránkách www.ifortuna.cz nebo je k dispozici na pobočkách Fortuny.