Co je součástí podrobného plánu? Jedná se o několik bodů rozpracovaných do největších podrobností.

Hlavním cílem je individuální přístup ke každému mladému hráči a s tím spojený rozvoj individuálních činností jak z hlediska herního výkonu, tak i z hlediska mentality každého jednotlivého hráče.

Filosofií klubu je vychovat co největší počet hráčů, kteří se následně zařadí do spolupracujících profesionálních klubů a dále pak zařazování hráčů do vlastního týmu dospělých.

Aby klub výše uvedené cíle mohl naplnit, postupuje ve všech kategoriích podle daného tréninkového plánu.

Jakub Andrýsek
Prošel Spartou i Evropou, teď Andrýsek pomáhá Kladnu

Organizačnímu plánu SK Kladno velí sportovní ředitel Petr Brabec, pod ním je už zmíněný manažer mládeže Jakub Andrýsek a dále sekretář Jaroslav Želina zajišťující velkou část organizačních věcí. Následuje trojice šéftrenérů na vedoucích postech: Jan Pejša velí dorostům, Jan Procházka SpSM (Sportovní středisko mládeže) a Petr Maňkoš má pod palcem všechny přípravky.

Co je výborné, klub má velmi dobře zvládnutou stránku zdravotního zabezpečení. To zajišťuje předseda klubu MUDr. Vladimír Lemon (chirurgie a všeobecné lékařství)

a MUDr. David Homér (ortopedie). V případě potřeby fyzioterapeuta se klub obrací na Jakuba Judla. Pro žáky jednou ročně klub pořádá vyšetření ve Fakultní nemocnici v Motole.

Dorosty SK Kladno mají základnu přímo na stadionu Františka Kloze, kde kromě dvou travnatých hřišť mohou využít i starší umělou trávu, kterou by v blízké budoucnosti měla nahradit nová. Navíc zde mají i posilovnu a regenerační linku.

Žáci rozbili svou základnu na 4. ZŠ v Kladně, která s fotbalisty spolupracuje už desítky roků. Tady mají travnaté i multifunkční hřiště plus dvě tělocvičny, ale samozřejmě využívají i areál Fr. Kloze.

Přípravky a Fotbalová školička pak bývají nejčastěji na hřišti v Rozdělově, kde je po úpravách města pěkný areál.

Mládež je v Kladně financována z více zdrojů. Zásadně pomáhají město Kladno, dále pak využívá dotační programy FAČR (SpSM), financováni MŠMT (Můj klub) a dále pak výnosy z členských příspěvků a drobných sponzorů.

Petr Blažej
Kluby podržely Blažeje, dále povede fotbal na Kladensku

Klub má i fotbalový vzdělávací program, v jehož rámci klade důraz na edukaci hráčů v oblastech, jako jsou zdravý životní styl, péče o tělo, individualizace tréninkového procesu a smysl pro fair play. Hráči v kategorii U15 – U19 mají možnost využívat služby mentálního kouče Tomáše Váni.

Sportovní koncepce klubu má devět hlavních bodů. Chce mít a má odborně vzdělané trenéry s chutí se zdokonalovat (na postech hlavních trenérů je vyžadována trenérská licence UEFA PRO, UEFA A mládež, UEFA A), stabilně chce mít svoje týmy v soutěžích Sportovních středisek mládeže, má v plánu vychovat ročně 2-3 hráče pro vlastní A tým, zajistit kvalitní přípravné zápasy se špičkovými českými, ale i zahraničními celky, a také spolupracovat s partnerskou základní školou, sportovním gymnáziem a dalšími vzdělávacími ústavy. SK Kladno také chce zvýšit úroveň spolupráce s kluby kladenského okresu i sousedních okresů Rakovník a Praha-západ, Beroun… a mít nejen tam efektní skauting.

V metodice mládeže je jedním z hlavních bodů držení se pravidla, že důležitá je kvalita hry a nikoliv výsledek. Dále učí hráče respektu mezi různými věkovými kategoriemi a snaží se o individuální přístup k talentovaným hráčům.

V plánu toho má vedení SK Kladno na poli mládeže hodně. Jak se to největšímu klubu v okrese bude v následujících čtyřech letech skutečně dařit, ukáže čas. Při spolupráci s městem Kladnem, která dříve nebyla na takovéto úrovni, se fotbal na SK snad konečně posune výš. Těžily by z toho i ostatní kluby v okrese…