Na rozlosování fotbalových soutěží pro soutěžní ročník 2008/09 zazněla z úst předsedy OFS Kladno slova, která jsou velmi zarážející. Týkala se úspěšného odvolání našeho klubu SK Doksy proti rozhodnutí STK a VV OFS Kladno u ORK ČMFS. Slova, že rozhodnutí nejvyšší instance ve fotbalovém dění znevážilo práci komisí OFS Kladno, jsou projevem neúcty ke stanovám, řádům a předpisům, čímž dokazují nerespektování samé podstaty demokratických principů. To není dobrým signálem pro ostatní členy fotbalového hnutí, kteří musí nabýt dojem, že vlastní názor je vždy ten nejlepší a jediný správný, a proto nemusí respektovat žádná konečná rozhodnutí.

Domnívám se, že přínosnější by mělo být poučení se a při dalších podobných rozhodováních dát více na odborná stanoviska než na emoce nebo vnější tlaky. Jiří Junek, předseda SK Doksy