V Kladenském deníku 15. května místopředseda OFS Petr Blažej vysvětluje fotbalové veřejnosti, jakým způsobem VV dospěl k svému rozhodnutí uznat nestandardní soupisku Slaného, aby nedocházelo k dezinterpretacím. Přestože místopředseda má přístup ke všem materiálům, nad jeho vysvětlením někteří čtenáři kroutili hlavou a ti, kterých se případ přímo dotýká, byli pobouřeni. I když já informace čerpám pouze z článků v Deníku a z rozhovorů se členy STK a VV, dovoluji si případ také komentovat a nechám na čtenáři, nechť si vybere.


Po utkání III. třídy A Slaný B – Hrdlív 2:1 hraném 4. října 2008 STK OFS zjistila, že za domácí nastoupili tři hráči ze soupisky áčka. STK utkání samozřejmě zkontumovala ve prospěch Hrdlíva a Slanému udělila pokutu 2000 korun. Obratem se na OFS dostavili funkcionáři Slaného s opravenou soupiskou a výmluvami hodnými žáků 4. třídy základní školy, že soupiska byla na OFS zaslána, ale ztratila se na poště, protože nevěděli, že důležité dokumenty se posílají. doporučeně.


STK v čele s předsedou Josefem Havlíkem, aniž by se nad novou, dle místopředsedy nestandardní, dle mě silně podezřelou soupiskou, pozastavila, své rozhodnutí o kontumaci zrušila a SK Slaný potrestala pouze pokutou 200 korun za pozdní dodání soupisky. V tu chvíli se STK dopustila diletantské chyby, když neprozkoumala obě soupisky a nevyzvala SK Slaný, aby inkriminované hráče do vyšetření případu za B mužstvo nestavěl.


Až po čase se STK k případu vrátila a dotazem na sekretáře SKFS Zdeňka Krajla zjistila, že hráči SK Slaný byli vyřazeni ze soupisky na základě nepravdivých údajů. Jeden je údajně dlouhodobě zraněný a druhý se odstěhoval. Tito hráči pak pravidelně nastupovali za B mužstvo a jeden se dokonce objevil v zápise o utkání A týmu jako náhradník. Tím byla jasně naplněna podstata neoprávněného startu. Na základě těchto zjištění se STK správně vrátila ke svému původnímu rozhodnutí. Háček byl v tom, že inkriminovaní hráči Slaného dále nastupovali za B mužstvo, takže z jedné kontumace byly hned čtyři, včetně pokuty 4x2000 korun!


SK Slaný se proti tomu odvolal k VV OFS, pro který vše na dlouhý čas skončilo. Výmluvy, že krajský svaz na urgence OFS nereaguje jsou směšné, a obviňovaní předsedy STK SKFS pana Krajla z nadržování jedné straně ještě směšnější, neboť důvod, který uvádí pan místopředseda Blažej, že by SK Slaný A mohly být zkontumovány výsledky v I. B třídě je holý nesmysl, neboť soupiska na nastupování hráčů za A mužstvo nemá žádný vliv. Nutnost kontumace dalších zápasů SK Slaný B naopak hrozila OFS Kladno v případě, že by VV odvolání Slaného zamítl.


Pokud VV OFS dospěl k názoru, že bez vyjádření krajské STK nemůže vynést spravedlivý verdikt, nemohl být problém se na jednání komise objednat. Pikantní je, že předseda STK OFS Josef Havlík je od valné hromady krajského svazu členem jeho výkonného výboru, tudíž musí být s panem Krajlem ve spojení.


Celá tato peripetie netrvala několik týdnů, jak uvádí pan Blažej, ale ´pouhých´ šest měsíců. Takže VV OFS již opravdu tlačil čas, a proto rozhodl tak, jak rozhodl. Šel cestou nejmenšího odporu.


Je neuvěřitelné, že VV změnil verdikt STK, aniž by si v případu ověřil cokoli nového, a že vlastní neschopností nedokázal získat vyjádření STK SKFS, bez kterého neměl právo odvolání Slaného vyhovět. Sokol Hrdlív se pravděpodobně odvolá k Revizní a odvolací komisi ČMFS.
Tento případ zásluhou liknavosti OFS Kladno dopadne v každém případě špatně. Bude-li rozhodnuto ve prospěch Slaného, bude oprávněně nazlobený Hrdlív, protože pravda dostane opět na frak. Bude-li rozhodnuto v neprospěch Slaného, bude nazlobený Slaný, neboť to bude v jeho případě už páté rozhodnutí.


Čili odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.

František ČERVENKA, Kladno