Zde budou mít zájemci možnost obnovit platnost propadlého trenérského průkazu. Bližší informace obdrží na sekretariátu svazu. Přihlášky se přijímají do 31. ledna 2011.

Výkonný výbor vyzývá oddíly kopané, které mají nějaké změny ve výborech (jména funkcionářů, čísla telefonů, mailové adresy,změna hracího dne, začátek utkání atd.), aby je nahlásily do 24. ledna 2011 na svaz. Svaz připravuje jarní rozpis mistrovských soutěží a změny je nutné do něj doplnit. Po určeném datu už nebude možné je do RMS zařadit.