Okresní fotbalový svaz s tím nesouhlasil a vyžádal si slyšení u předsedy ČMFS Pavla Mokrého, který souhlasil s uskutečněním aktivu, byť dodnes OFS ani klub neobdržely oficiální písemný verdikt.


ČMFS na aktivu zastupoval generální sekretář Rudolf Řepka, jenž absenci písemného rozhodnutí považoval za zásadní. „Vím, že řešíme problematický případ. Urgovali jsme pana Lněničku, abychom z něj rozhodnutí dostali, bohužel stále nedorazilo. Je zarážející, že tak dlouho chybí, snažíme se to napravit, ale je to jeho záležitost. Já se těžko k případu mohu vyjádřit, když nevím, jaké důvody k rozhodnutí vedly,“ prohlásil Řepka s tím, že si prověřil stanoviska jiných okresních či krajských svazů k podobným případům, v nichž se hráči vrací se zahraničí. Svazy se k ním stavěly rozdílně, protože výklad odstavce, který podobné problémy řeší, není jednoznačný.


„Myslel jsem si, že to je čitelný případ, ale není. Požádáme pana Obsta z legislativní rady, aby rozhodl, jak si máme odstavec vykládat. OFS musí postupovat tak, jak bylo rozhodnuto,“ řekl Řepka a dodal, že rozhodnutí ORK jako druhé instance je platné a neodvolatelné. Okresní svaz se může obrátit pouze na civilní soud, stejně jako případně SK Doksy. Tuto variantu ale oba subjekty vyloučily. Na otázku sekretáře Sokola Hostouň Miroslava Vlčka, kdo ORK donutí rozhodnutí vydat, Řepka prohlásil, že vztahy mezi Lněničkou a vedením svazu nejsou ideální, protože svaz napadá dopisy, ale zásadním rozhodnutím se nevěnuje. Dokud tedy nepřijde písemné vyjádření, platí verdikt OFS. „Doufám, že si pan Lněnička uvědomí, co tím může zapříčinit,“ uvedl Řepka.


Pro většinu zástupců klubů okresního přeboru je kauza jasná – byla to chyba dokeských funkcionářů, tudíž tresty vynesené STK jsou prý na místě. „Je to pochybení oddílu, když si rok nevšimne, kdy končí platnost průkazu. Musí být za to potrestán,“ řekl Zdeněk Mužík ze Sokola Hostouň. Předseda komise mládeže František Červenka dokonce Doksům vyčetl, že se odvolaly. „Využíváme jen práva, které nám dává soutěžní řád,“ kontroval šéf klubu Jiří Junek.


Předseda STK OFS Josef Havlík za zásadní problém považuje, že rozhodčí neplnili základní povinnost. Už v prvním utkání mohl nesrovnalost zachytit sudí Choleva. Předseda SK Doksy Junek přiznal, že se na jejich straně chyba stala a také se za ni omluvili. Klub podle něj pokutu za ztížení soutěže a zasedání komisí přijal. Sekretář Doks Stanislav Machulka vyzval OFS, aby poukazoval na nepřesnosti, které jsou v řádech. „Je tam víc zádrhelů. Třeba pojem jako je hostování ze zahraničí vůbec neexistuje.“


Většina zástupců klubů na aktivu podepsala petici (níže). Řepka slíbil, že ji předá výkonnému výboru ČMFS.

Petice OFS Kladno

My, níže podepsaní zástupci oddílů OP na Kladensku nesouhlasíme s rozhodnutím ORK, jež neodpovídá soutěžnímu řádu, kterým je soutěž řízená. Proč jsou vydávány různé předpisy, když se podle nich nerozhoduje (soubor předpisů, pravidla kopané, RMS). Věříme, že po pracovním aktivu, který se konal 20. 2. 2008 na Kladně, se zodpovědní pracovníci nad situací zamyslí a udělají v této věci pořádek. Nechceme, aby o takovýchto věcech rozhodoval někdo, kdo nezná poměry v nejnižších soutěžích. Takovýmto rozhodnutím ztěžují práci VV OFS a jeho komisím.


Petici podepsaly: Slavoj Kladno, Hostouň, Sparta Kladno, Knovíz, K. Žehrovice, Libušín, Pchery, Slovan Kladno. Nepodepsaly: Doksy, Hřebeč. Na aktivu nebyly: Novo Kladno, Otvovice, Tuchlovice, Kročehlavy.