Petr Podrazský (Žižice) a Richard Knotek (Jedomělice) si za vzájemnou potyčku nezahrají pět týdnů.

Čtyřikrát si postojíí Michal Skopec (Újezd) a František Stolár (Dobrá).

Jednou si odpočinou Lukáš Roman (Libušín), Tomáš Janda (Hrdlív) a Luboš Zaňák ((Zákolany).

Všichni hříšníci se z jednání omluvili, tudíž byli potrestáni v nepřítomnosti.