Závazné přihlášky spolu s úhradou školného je nutné zaslat (zaplatit) nejpozději do 13. listopadu na sekretariátu svazu nebo u ekonoma OV ČSTV Petra Slánského. Přihlásit se lze i osobně přímo v sekretariátu svazu na zimním stadionu (312 248 101, 722 521 329).

V případě nedostavení se přihlášeného bez závažného důvodu vysílající oddíl plnou finanční náhradu uhradí.

Účastníkům školení další pozvánka nebude zaslána, stane se tak pouze v případě neočekávané změny.

Časový rozvrh: So: 8–18.30 hod., ne: 8–16.00 hod. Během školení nelze účastníky vzhledem k časovému vytížení uvolňovat. Nutné je mít občanský průkaz, aktuální foto a psací potřeby.

Jiří NAGY