Posílat je mohou klasickou poštou na: OFS Kladno, Petra Bezruče 2531, 272 01 Kladno, nebo elektronickou formou na: ofs–kladno@atlas.cz.

Na základě četných dotazů připomínáme, že jarní odvety soutěží dospělých začínají poslední březnový víkend.