Předseda SK Slaný Zdeněk Hořejší poděkoval za přístup klubů ke kontu Nikolka, dcerky Michala Ježka, jenž skonal v průběhu utkání Pchery – Knovíz. Vzniklo z iniciativy Sokola Knovíz a SK Slaný a zapojila se do něj i česká reprezentace. Za příspěvek sklidil velký aplaus.

Co se týče turnajů Hořejší kritizoval, že svaz od organizátorů vyžaduje potvrzení účasti od jednotlivých týmů. Považuje to za byrokracii a někdy nesplnitelný úkol. Předseda STK Josef Havlík odpověděl ve smyslu, že toto už dva roky neplatí.

Sekretář Třebichovic Jan Abrham kritizoval práci Odvolací a revizní komise ČMFS, která nebyla za tři čtvrtě roku schopná vyřešit případ týkající se jeho klubu. „Kdybychom postupovali podle soutěžního řádu, nebyly by uzavřeny soutěže,“ uvedl. „Není v silách svazu to ovlivnit,“ kontroval místopředseda OFS Petr Blažej s tím, že věří, že nedávno zvolená nová ORK bude pracovat kvalitněji.

Dále se Abrham dotkl tématu šestnácti týmů ve skupinách IV. tříd. Považuje to za vysoký počet vzhledem k tomu, že se o chod klubu stará pár lidí a i hráčská základna není tak široká. „Za chvíli nám přikážete vyhřívaný trávník,“ hřímal. Odpovědí mu bylo, že se nelze zavděčit všem. Dříve kluby kritizovaly svaz, že při deseti či jedenácti účastnících je zápasů málo.

Nelíbil se mu ani fakt, že v nejnižší soutěži zaplatí za rozhodčího ze vzdáleného místa až 600 korun. „Byla kritika, že píská rozhodčí z vedlejší vesnice. Proto jsme přistoupili k tomu, že utkání řídí rozhodčí, kteří mají k soupeřům minimální vztahy,“ vysvětlil předseda KR Václav Hes.

Nejprobíranějším tématem bylo odevzdávání zápisů z utkání z okresních mládežnických soutěží. Sekretář Hostouně Miroslav Vlček konstatoval, že se o tom hovoří každý rok a nic se nezměnilo. Teď se snad zablýskalo na lepší časy, kluby totiž budou mít od nové sezony povinnost výsledky hlásit
Budou se tak nově objevovat na stránkách Kladenského deníku dříve než v pátek.