Galerie: Čachtický hrad

Čachtická hrad - pohled na jihozápadní hradební zeď s obrannou věží. Z někdejší mohutné pevnosti dnes nad Čachticemi zbyly jen pozůstatky zdí. Součástí prohlídky čachtického hradu je i mučírna. Hrad  Čachticebyl po opravách pro návštěvníky otevřen  20. června 2014.  Projekt byl financován ze státního rozpočtu SR a eurofondů. Z vrcholku čachtického hradu je výhled na nádherné zalesněné svahy Malých Karpat, Myjavskou pahorkatinu nebo pohoří Považský Inovec. Z vrcholku čachtického hradu je výhled na údolí Váhu. Stavba středověkého kamenného hradu souvisela s tatarským vpádem do Uherska. Dlouho se zdálo, že čachtický hrad je odsouzen k záhubě. Obrat přišel v letech 2012-2014, kdy se uskutečnil projekt statického zabezpečení velké části hradu a poprvé se zde dělal i archeologický výzkum. Na počátku sedmnáctého století hrad a přilehlé panství zdědila po svém zesnulém manželovi Františku Nádasdym I. jeho žena Alžběta Báthoryová, později známá jako "krvavá grófka".. Alžběta Báthoryová byla na čachtickém hradě čtyři roky vězněna. Nejsnadnější přístup k hradu je z nedaleké obce Čachtice.