Ke zvelebení rozdělovského sídliště pomůže pocitová mapa, vlaječky mohou občané umisťovat až do září.

Ke zvelebení rozdělovského sídliště pomůže pocitová mapa, vlaječky mohou občané umisťovat až do září.

Zdroj: Halda / Roman Hájek