1/1

Velvary (v modrém) dobyly Doksy po bitvě 2:1.

Velvary (v modrém) dobyly Doksy po bitvě 2:1.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika