1/1

Tuchlovický bek Vondra (vlevo) měl prsty v prvním gólu Řevnice.

Tuchlovický bek Vondra (vlevo) měl prsty v prvním gólu Řevnice.

Zdroj: DENÍK/ Rudolf Muzika