1/1

Mapa rozmístění náhradního zásobování pitnou vodou.

Mapa rozmístění náhradního zásobování pitnou vodou.

Zdroj: SVAS