23/192

Mítink IAAF ve vícebojích - TNT Fortuna mítink, Kladno 9.- 10. 6. 2012

Autor: DENÍK / Bohumil Kučera