Galerie: Výstava Rudolf II. Umění pro císaře

Výstava Rudolf II. Umění pro císaře - pohled do expozice, v popředí Lucas van Valckenborch (1535 – 1597): Portrét císaře Rudolfa II. (Liechtenstein Collection Vaduz/Vienna), vpravo Pieter Stevens (1567 – 1626): Krajina s řekou a kamenným mostem (soukromá Výstava Rudolf II. Umění pro císaře - pohled do expozice, vlevo Dvorní dílna: Portrét císaře Maxmiliána II. (soukromá sbírka v ČR) vpravo Dvorní dílna: Portrét arcivévody Maxmiliána III. – velmistra řádu německých rytířů, v mladém věku (soukromá sbírka v  Výstava Rudolf II. Umění pro císaře - pohled do expozice, v popředí Dirk de Quade van Ravesteyn (mezi 1565/1570 - 1620): Madona s děckem a muzicírujícími anděly (soukromá sbírka v ČR). Foto: Stanislav Vaněk Výstava Rudolf II. Umění pro císaře - pohled do expozice, v popředí Adrian de Vries (1556 – 1626): Tančící faun (soukromá sbírka v ČR), Vlevo Matthäus Gundelach (1566 – 1654): Antická bitva, vpravo – zleva Hans von Aachen (1552 – 1615): Dívka s perlovým n Výstava Rudolf II. Umění pro císaře - pohled do expozice, v popředí Adrian de Vries (1556 – 1626): Tančící faun (soukromá sbírka v ČR), vlevo Bartholomeus Spranger (1546 – 1611): Alegorie na turecké války (soukromá sbírka v ČR), vpravo Dirk de Quade van R Antonio Abondio (1538 – 1591): Medaile Rudolfa II. k nástupu na císařský trůn, datována letopočtem 1576 (soukromá sbírka v ČR). Foto: Stanislav Vaněk Jacob Typotius (1540 – 1601) a Anselm Boetius de Boodt (1550 – 1632): Symbola Divina & Humana Pontificum Imperatorum Regnum … Tomus Primus, kniha s vazbou datovanou letopočtem 1616, vydána v Praze v roce 1601 (soukromá sbírka v ČR). Foto: Stanislav Vaněk Jacob Typotius (1540 – 1601) a Anselm Boetius de Boodt (1550 – 1632): Symbola Divina & Humana Pontificum Imperatorum Regnum … Tomus Primus, titulní list knihy vydané v Praze v roce 1601 (soukromá sbírka v ČR). Foto: Stanislav Vaněk Erbovní privilegium přesně neurčené osoby (soukromá sbírka v ČR). Foto: Stanislav Vaněk Erbovní privilegium přesně neurčené osoby (soukromá sbírka v ČR), detail erbu. Foto: Stanislav Vaněk Pražský malíř okolo roku 1600: Erb (výřez) z erbovního privilegia neznámé osoby (soukromá sbírka v ČR). Foto: Stanislav Vaněk Neznámý rudolfínský mistr kaligrafie: Nobilitační spis Eliase Schmidtgrabnera von Listenegg, rok 1594 (soukromá sbírka v ČR). Foto: Stanislav Vaněk Plakát výstavy. Foto: Stanislav Vaněk