Část pohřební výbavy z období kultury se zvoncovitými poháry.

Část pohřební výbavy z období kultury se zvoncovitými poháry.

Zdroj: ČSA a ARÚ AV ČR

Část pohřební výbavy z období kultury se zvoncovitými poháry.

Zdroj: ČSA a ARÚ AV ČR

Hluboký hrob z období kultury se zvoncovitými poháry.

Zdroj: ČSA a ARÚ AV ČR

Raně až vrcholně středověké souvrství a novověký náhon v místě přeložky vodovodů u Velvar.

Zdroj: ČSA a ARÚ AV ČR

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Koho z politické scény považujete za škůdce polistopadového vývoje?
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník