V současné době čítá dětská a školácká braškovská základna hasičů kolem jedenapadesáti členů, o které se stará zhruba desítka vedoucích a trenérů.

Zakládající členové oddílu, kteří před deseti roky u braškovských hasičů začínali, se dočkají co nevidět plnoletosti a mezi dospěláky jich přibude šest. Jak řekla vedoucí kolektivu mládeže SDH Braškov Markéta Chalupová, jeden chlapec nyní trénuje na ostrý výjezd, aby mohl v dohledné době doplnit řady svých starších kolegů. Další dorostenec začal studovat na strojníka a bude se připravovat na povolání profesionálního hasiče.

Kromě celoročního tréninku byly braškovské děti koncem srpna na pravidelném soustředění. Konalo se v údolí řeky Berounky. „Do penzionu Ludmila v Roztokách u Křivoklátu jezdíme tři roky. Měli jsme tam s dospělými a dorostenci na starosti 22 dětí, které jsou nejen od nás z vesnice, ale i okolních obcí a Kladna. V partě převažují chlapci.

Letošní celotáborová hra měla název Divoký západ. Děti musely plnit různé úkoly jako rýžování zlata a další dovednostní či vědomostní úlohy. Na ty jsou šikovnější děvčata. Chlapci vynikají v běhu a dalších sportovních disciplínách. Kromě toho jsme se denně koupali v Berounce, vozili na loďkách, opékali vuřty a všechno jako na běžném letním táboře,“ popsala Markéta Chalupová.

Aby školáci o prázdninách nevyšli ze cviku, každý den dopoledne absolvovali hasičskou přípravu, hasičské útoky, štafety či branný závod. „Všichni jsme si soustředění užili a těšíme se na příští rok,“ uzavřela Markéta Chalupová.