Kladenští hasiči to měli k místu nejblíže, a tak dorazili jako první. "Okamžitě se snažili získat přehled o situaci od personálu a velitel zásahu nařídil průzkum. Zároveň se připravovalo zahájení hasebních prací se současnou evakuací klientů," uvedl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora s tím, že klienti domova nebyli součástí cvičení. Pro potřeby zásahu byli nahrazeni figuranty, kdy měl každý z nich měl jasné instrukce, jak se má chovat, zejména s ohledem na pohyblivost a možnosti pomoci zasahujícím při evakuaci.

Za půl hodiny byl požár lokalizován a evakuována více než polovina klientů. Zhruba za dalších deset minut byla evakuace ze zasaženého patra dokončena. Všichni byli předáni pozorovateli, který imitoval zdravotnickou záchrannou službu.

"Cílem taktického cvičení bylo nejen prověřit schopnosti a připravenost profesionálních i dobrovolných hasičů na tento typ mimořádné události, ale také spolupráci s personálem. Pro personál domova to byl zajímavý náhled do práce hasičů. Názorně se přesvědčili, jak je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny," popsal důvod akce mluvčí. Při závěrečném vyhodnocení přímo na místě pak měli možnost vše prodiskutovat a popřípadě se doptat.

close V Domově pro seniory Kladno se ve čtvrtek 6. června konalo taktické cvičení hasičů. info Zdroj: HZS/ Středočeský kraj zoom_in V Domově pro seniory Kladno se ve čtvrtek 6. června konalo taktické cvičení hasičů.

"V tomto konkrétním případě šlo vše dobře a rychle, a to i proto, že budova je dobře konstrukčně řešená, neboť široké chodby i schodiště umožňují rychlý zásah. A možnost dělení dlouhých chodeb na jednotlivé požární úseky vše jen usnadňuje," vysvětlil Sýkora.

Zavřené dveře zjednoduší celý zásah

Podle slov mluvčí, bylo asi nejzajímavější informací pro personál zdůraznění nutnosti zavírat dveře v případě požáru, jelikož nejnebezpečnější není vlastní požár, ale zplodiny hoření, které mohou v krátké době zasáhnout celý objekt a které se mohou pro imobilní klienty představovat největší hrozbu.

"Obyčejné dveře dokážou šíření zplodin efektivně bránit poměrně dlouho. Díky tomu je i zásah mnohem jednodušší a efektivnější. Je potřeba evakuovat méně lidí, tzn. že více hasičů může aktivně hasit, a tím je požár dříve uhašen. Hasiči dokážou díky přetlakové ventilaci usměrňovat tok zplodin hoření, ale vše je závislé na lidech, kteří požár zpozorují a nahlásí ho. Naopak stačí jedny otevřené dveře a celý zásah se může okamžitě změnit v boj o životy klientů," uzavřel Jan Sýkora.