S velkým nadšením vylíčil po návratu svoje zážitky velvarským spoluobčanům. Myšlenku vycvičit podobným způsobem lidi ze svého města dotáhl až ke zdárnému konci a první hasičský spolek byl na světě.

Ve svých 24 letech se stal dokonce náměstkem purkmistra a do konce života působil ve velvarském zastupitelstvu. Kromě práce vkládal do konce života i vlastní finanční prostředky na rozvoj sboru.

Díky jeho silné víře v dobrou věc se stále i dnes pyšní velvarští hasiči početnou základnou, kterou tvoří z části také děti. Velvarský sbor má nyní sto členů, z nichž je aktivních zhruba sedmdesát, dětí patnáct a zbytek jsou členové přispívající finančně. Aktivní velvarští hasiči se účastní celoročně soutěží, z nichž nejznámější je jimi pořádaná Dědkiáda pro hasiče nad 35 let věku.

Letos v květnu se uskutečnil její patnáctý ročník, který, stejně jako předchozí, byl memoriálem zakladatele Karla Krohna. I na ten se sjeli hasiči z několika okresů nejen středních Čech.

Kromě her a tréninku vyjíždějí i Velvařští ke skutečným zásahům, a to zhruba třicetkrát až čtyřicetkrát do roka. Výjezdová jednotka čítá pětadvacet členů, z nichž nejméně osm jsou profesionální hasiči, k dispozici mají tři zásahová vozidla.

Nákup nového auta je ale podle všech prý hudbou budoucnosti, poněvadž pořizovací cena je zhruba šest milionů korun.
„V letošním roce se nám alespoň podařilo získat dotaci více než 750 tisíc korun na modernizaci zbrojnice, která vylepší zázemí pro činnost sboru i jednotky,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Velvary František Saifrt, jenž ve funkci působí pět roků po svém předchůdci Liboru Šulcovi.

Oproti technice, jíž zub času může pouze uškodit, lidé, co jsou u sboru dlouhá léta, patří k těm, kteří naopak jeho kvalitu podpoří. Předané osobní zkušenosti mladším jsou neocenitelné. K těm dříve narozeným a zkušeným, posilujícím základnu velvarských hasičů více než šedesát let, patří Antonín Máša a Bedřiška Stovičková.

Celoživotní hobby
Služebně nejstarším a stále aktivním velvarským dobrovolným hasičem je Antonín Máša (76). Na svém kontě má několik stovek náročných zásáhů a do záchranných akcí, stejně jako ostatních aktivit velvarského sboru se zapojuje již jedenašedesát roků, přičemž pamatuje na doby, kdy technika ani záchranářské metody nebyly zdaleka na dnešní úrovni. Za svoji celoživotní obětavou práci obdržel nejen titul zasloužilý hasič, ale i řád patrona hasičů svatého Floriána. Práci ve sboru se dlouhá léta věnovala i jeho nedávno zesnulá manželka. I přes svůj úctyhodný věk se Antonín Máša stále podílí na všech akcích sboru a výjezdové jednotky.