Mezi tato data patří i červen roku 1903, kdy byl v obci Braškov založen Sbor dobrovolných hasičů. O nadčasovosti tohoto počinu se místní obyvatelé přesvědčili již tolikrát, že si svého sboru velmi váží a jeho činnost podporují.

Od vzniku přerušila působení hasičů dvakrát světová válka. V roce 1938 a po nastalé mobilizaci nevydala pamětní kniha žádné svědectví z událostí temných let. Jediné dokumenty sboru, které vypovídají o těchto letech, jsou oběžníky, z nichž vyplývá, že bylo nařízeno vyloučit ze všech hasičských sborů takzvané neárijce a bylo zakázáno nosit odznaky s československým státním znakem.

Bohužel v plné sestavě se sbor po roce 1945 nikdy nesešel, jelikož v letech okupace zemřel v koncentračním táboře Mauthausen člen braškovského dobrovolného sboru Jaroslav Valeš.

Naštěstí doba temna již skončila a celý kolektiv dobrovolníků dnes čítá kolem padesáti členů nejen aktivních, ale i přispívajících. Do výjezdové jednotky kromě mužů patří také tři ženy. „Holky s námi již k zásahu jely. Kamila, Veronika a Petra mají splněné potřebné kurzy včetně toho od Červeného kříže. Je to divné, ale děvčata se s námi jezdit opravdu nebojí,“ podivil se nad statečností něžných dívek velitel sboru Tomáš Votava.

Ačkoliv hasiči z Braškova mají vybavení a ambice pro zařazení do JPO3, musí se spokojit pouze se stupněm pět. Z tohoto zařazení také vyplývá malý počet ročních výjezdů, který se na dvoumístné číslo přehoupne jen ve výjimečných situacích. „My bojujeme se zamítnutím přeložení do trojky jako losos s dravým proudem, už jsme to zkoušeli několikrát, ale v naší lokalitě je velké pokrytí, tak máme smůlu. Doslova nám bylo řečeno, že kdybychom vzali naši hasičárnu a přesunuli ji někam na Slánsko, jsme s v trojce okamžitě,“ povzdychl si starosta hasičů Jiří Sochna.

Kromě dospělých patří do party také oddíl dětí, které vede Markéta Chalupová. Podle slov velitele výjezdového družstva Huga Laitnera měl braškovský sbor naposledy dětské družstvo v padesátých letech. „Děti jsou moc šikovné, schází se pravidelně každý čtvrtek ve své klubovně v druhém patře hasičárny. Už byly i na prvních závodech v Hřebči,“ popsal úspěchy malých dobrovolníků velitel výjezdové jednotky. Kromě dětí vyjíždí na závody také soutěžní družstva mužů i žen.

Nepostradatelným přínosem jsou hasiči také pro Braškov „Spolupráce s obcí je na vysoké úrovni. My pro ni děláme co si řekne a naopak to funguje také. Takže údržba zeleně, svoz železa či ucpaná kanalizace jsou pro nás běžnou prací. Kromě této pomoci pořádáme každoročně den dětí nebo slet čarodějnic. Tradicí se stal i pravý hasičský bál s tombolou,“ popsal strojník jednotky Petr Jelínek.

Kromě nebezpečné práce, při které hasiči dávají v sázku své životy, dostanou se občas k akci, nad níž se musí pousmát. „Dodneška vzpomínám na údajně přimrzlé labutě v místním rybníku. Děti přišly, že ptáci nemohou odletět. Pak jsme zburcovali i Kladno, které přivezlo i speciální člun. Když se celá akce rozjela, labutě se vzbudily a v klidu odletěly,“ zavzpomínal velitel Tomáš Votava.