Z obecní pokladny byly uvolněny prostředky na nákup vybavení sboru, které činily 150 zlatých. O prospěšnosti svého rozhodnutí se mohl tamější starosta Bělohradský přesvědčit ještě téhož roku, kdy sbor vyjížděl hned třikrát k nebezpečným plamenům.

Od té doby zachránili hostouňští dobrovolníci mnoho majetku a nejeden lidský život. Zlomem v působení statečných mužů pod patronátem svatého Floriána udělal začátek první světové války, kdy musela být činnost sboru omezena z důvodu velkého odchodu členů na frontu. Po míru práce a ohlas dobrovolníků sílily. V roce 1931 se k hostouňským dobrovolným hasičům hlásilo úctyhodných 155 členů. Doba bohužel směřovala k dalšímu konfliktu světového měřítka. Ve dnech druhé světové války se stáhla činnost celého sboru do ilegality, neboť byl vydán zákaz shromažďování obyvatel a spolků. Ale i v tomto nejistém a nebezpečném období české historie dokázali vykonávat své poselství. Dokonce v roce 1941 se podařilo získat první motorovou stříkačku. O sedm let později strávila jednotka Hostouň dva dny u požáru. Jednalo se o největší zásah v historii sboru.

V současné době evidují dobrovolníci 44 členů. „ Příští rok se náš počet zvýší, bude nás tak přes padesát. Přidá se k nám oficiálně skupina kluků, kteří nejsou v současné době registrovaní. To jsou skoro chlapi ve věku sedmnácti osmnácti let. Jsou zapálení do hasičiny, pravidelně trénují a zúčastňují se na nečisto soutěží. V loňském roce si zkusili i dědkiádu. Hledají inspiraci i v jiných sborech, například v Hřebči na Memoriálu Jaroslava Haška a Miroslava Thota,“ chválí nadšení mladší generace velitel sboru Jiří Fanta.

Ačkoliv počet výjezdů hostounských hasičů není uveden dvouciferným číslem, nemohou si na nedostatek činnosti stěžovat. „Dnes jsme pálili klestí. Běžně uklízíme hřbitov, proplachujeme kanály, v létě kropíme trávník. Když spadne na katastru obce strom přes komunikaci, tak se snažíme o jeho co nejrychlejší likvidaci. Na jaře jsme pokáceli šest vzrostlých ořechů,“ popisuje činnost sboru pro obec velitel.

Hasičský bál s odnovenou tombolou se stal v Hostouni příjemnou tradicí, kterou si jen tak někdo ujít rozhodně nenechá.

Ze soutěží se chlapi ze sboru pravidelně zúčastňují velvarské dědkiády. „Bereme to ze srandy, nejde nám o výborné umístění, ale spíše o zážitky,“ vyložil starosta hasičů Karel Kučera.

Z paměti mužů ještě dlouho budou zůstávat zážitky z dubna roku 2006, kdy po dva dny stavěli protipovodňovou hráz v obci Hořín. „Za půl hodiny jsme byli schopni sbalit se a na dva dny odjet. Naštěstí velká voda nepřišla,“ informoval Jiří Fanta.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.